(Chinhphu.vn) - Chiều 21/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tham dự Đại hội.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: TTXVN
Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy Khối góp phần hỗ trợ các cấp ủy đảng, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc vượt qua khó khăn; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối đề ra.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế mạnh mẽ; thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm đối với cam kết quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt với thị trường châu Âu. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển không ngừng, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia ngày càng quyết liệt. Do đó, việc đổi mới hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong nước góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy Khối trong thời gian tới tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Phong trào sẽ tạo động lực thúc đẩy thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới để đẩy mạnh cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, Phó Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy năng suất lao động, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường.

Khẳng định vai trò then chốt của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Phó Chủ tịch nước yêu cầu gắn trách nhiệm cụ thể kết quả công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị với người đứng đầu. Theo đó, thủ trưởng cơ quan, đơn vị là tấm gương mẫu mực, tận tụy, trách nhiệm với công việc; đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh với tình trạng trì trệ, tham nhũng, tiêu cực; quan tâm, động viên đội ngũ trực tiếp sản xuất, kinh doanh... khích lệ tinh thần hăng hái, đổi mới sáng tạo, đi đầu trong phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với các đảng bộ trực thuộc. Việc quan tâm, lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp là nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị đối với doanh nghiệp; qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập những thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cá nhân, tập thể thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cờ thi đua, bằng khen của Đảng ủy Khối tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Theo TTXVN