(Chinhphu.vn) – Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn cho nhân dân phát triển, nhất là thành phần kinh tế tư nhân. Hiện nay, trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Bắc Ninh đã là điểm sáng của cả nước. Thu hút đầu tư vì thế cũng cần lựa chọn tới phát triển sạch, công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc.


Ngày 22/2, Đoàn công tác Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tình hình thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã báo cáo đoàn công tác, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật với nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đứng trong top đầu cả nước như: Giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu toàn quốc đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người và kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 cả nước, quy mô nền kinh tế đứng thứ 7, thu ngân sách trên 28.000 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước. Nhiều chỉ tiêu về giáo dục, y tế, công tác an sinh xã hội vươn lên dẫn đầu và đi trước so với các quy định của Trung ương. Kết thúc năm 2018, Bắc Ninh đã có 16/26 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

Để có được những kết quả này, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cho biết, trong 3 năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành và triển khai thực hiện 17 Nghị quyết, 33 Chỉ thị và trên 800 kết luận về công tác Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng củng cố an ninh, quốc phòng. Về kết quả thực hiện 2 Nghị quyết quan trọng của Trung ương; đó là công tác tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, Bắc Ninh cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thời gian qua, toàn tỉnh đã giảm 12 phòng ban khối Đảng, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và giảm 33 phòng ban và tương đương khối sở, ban, ngành. Cấp huyện giảm 32 phòng ban và tương đương.

Tỉnh cũng thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND, UBND huyện Thuận Thành; có 2 đơn vị cấp huyện hợp nhất chức danh Trưởng ban Dân vận và Chủ tịch ủy ban MTTQ, các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành việc ghép 2 chức danh này trong năm 2019.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, tỉnh đã giảm được 40 đơn vị, trong đó y tế giảm 17 đơn vị, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giảm 16 đơn vị. Qua sáp nhập, giải thể, toàn tỉnh đã giảm 95 chức danh lãnh đạo cấp trưởng phó, tinh giản 7,34% so với biên chế được giao. Cấp xã giảm từ 18 chức danh xuống còn 13 chức danh. Tại thôn, khu phố giảm khoảng 1/3 các chức danh, tương đương với trên 3.200 người.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, Bắc Ninh đề xuất Trung ương một số vấn đề: Đó là đề nghị Bộ Chính trị cho phép Ban cán sự Đảng Chính phủ, Tỉnh ủy Bắc Ninh trong năm 2019 trình Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Trung ương sớm ban hành Quy định sửa đổi thay thế một số Quy định về quy trình bổ nhiệm cán bộ, chức năng nhiệm vụ cơ quan tham mưu khối đảng, đoàn thể cũng như sớm phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, nâng cấp phân loại tỉnh và bổ sung biên chế giáo viên do tăng số lượng lớn học sinh và lớp học.

Trên cơ sở các ý kiến, thảo luận, đóng góp của đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được thời gian qua; cho rằng những thành tựu nổi bật về mọi mặt của tỉnh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước, củng cố an ninh, quốc phòng cũng như công tác xây dựng Đảng. Đây là minh chứng sinh động về tinh thần đoàn kết, nhất trí, làm việc theo nguyên tắc của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân dân và lưu ý Đảng bộ tỉnh cần quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn cho nhân dân phát triển, nhất là thành phần kinh tế tư nhân. Hiện nay, trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Bắc Ninh đã là điểm sáng của cả nước. Thu hút đầu tư vì thế cũng cần lựa chọn tới phát triển sạch, công nghệ cao, thân thiện môi trường. Đặc biệt, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, công tác quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch là hết sức quan trọng, Bắc Ninh cần tính toán cho dài hạn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.   

Đề cập về công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu tỉnh chuẩn bị thật tốt về các mặt, nhất là công tác nhân sự, phải chọn lọc, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, phải thực sự trong sáng, nêu gương trong công việc cũng như cuộc sống, gần gũi, sâu sát cơ sở, giải quyết ngay những vướng mắc tồn đọng tại cơ sở.

Với những thành tựu nổi bật sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, với bề dầy truyền thống lịch sử văn hóa, cộng với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong quá trình lãnh chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bắc Ninh sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công mới; chất lượng hơn, hiệu quả hơn và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

* Trước đó,Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Đoàn công tác làm việc tại xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, nhằm khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tiễn trong phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quế Võ và của xã Mộ Đạo nhiệm kỳ 2015 -2020 cũng như việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác tổ chức và tinh giản biên chế, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao kết quả địa phương đạt được. Không chỉ tốc độ tăng trưởng trong 3 năm gần đây liên tục duy trì ở 2 con số, mà cho tới thời điểm này, Quế Võ cũng đã đạt 17/25 chỉ tiêu Đại hội đề ra. Năm 2018, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu đưa Quế Võ trở thành Quận vào năm 2022. Về thực hiện Nghị quyết số 18,19 của Trung ương, thời gian qua Quế Võ giảm 6 đầu mối đơn vị sự nghiệp, tinh giản hơn 110 công chức, viên chức. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý huyện Quế Võ cần đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ. Không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà cần phải lựa chọn tính toán, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện mang tính chiến lược lâu dài. Đề cao vai trò nêu gương của đảng viên, của người đứng đầu, phải thực sự trong sáng, gương mẫu, gần gũi, sâu sát cơ sở, giải quyết ngay những vướng mắc tồn đọng ngay tại cơ sở; làm tốt công tác quy hoạch, thực hiện đúng quy hoạch, đảm bảo định hướng phát triển bền vững…

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm hỏi, tặng quà hai Mẹ Việt Nam Anh hùng.

* Nhân dịp đầu Xuân mới Kỷ Hợi, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm hỏi, tặng quà hai Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dị, Nguyễn Thị Ao và một số thương bệnh binh, gia đình chính sách của địa phương và trồng cây lưu niệm tại UBND xã Mộ Đạo./.

Từ khóa: Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí thư , Trần Quốc Vượng , Ban Bí thư , Bắc Ninh , kinh tế , nhân sự , doanh nghiệp ,