(Chinhphu.vn) - Dự kiến 5 dịch vụ công của Toà án nhân dân Tối cao sẽ được cung cấp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó có dịch vụ công: Gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng trực tuyến. Các dịch vụ công này đang được các cơ quan liên quan phối hợp để cung cấp trong tháng 12/2020.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VGP/Gia Huy

Chiều 9/12, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc nhằm triển khai gửi, nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia và tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tòa án nhân dân Tối cao trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Phối hợp xây dựng Tòa án điện tử

Tại buổi làm việc, Vụ Tổng hợp (Tòa án nhân dân Tối cao) và Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) đã báo cáo về công tác phối hợp nhằm cung cấp dịch vụ công trực truyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và gửi nhận văn bản điện tử.

Theo đó, đối với công tác phối hợp, các đơn vị của VPCP và Tòa án nhân dân Tối cao đã thảo luận và thống nhất các nội dung công việc cần thực hiện. Đó là xây dựng quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Toà án nhân dân Tối cao trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Toà án điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, triển khai kết nối trục liên thông văn bản quốc gia và triển khai hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành cho Toà án nhân dân Tối cao.

Dự kiến, có 5 dịch vụ công của Toà án nhân dân Tối cao sẽ được cung cấp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, cụ thể: (1) Gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng trực tuyến; (2) Đăng ký trực tuyến cấp sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án; (3) Công bố bản án, quyết định của Toà án; (4) Án lệ; (5) Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao.

Hai bên cũng phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng bộ mã định danh của hệ thống Toà án theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ. Theo dự kiến toàn bộ các công việc trên hoàn thành trong tháng 12/2020.

Trao đổi thêm về công tác phối hợp, đối với cung cấp thông tin bản án, quyết định của Tòa án; nghị quyết của Hội đồng thẩm phán; án lệ, Cục Kiểm soát TTHC cho biết nhóm kỹ thuật đã tìm hiểu, trao đổi về các nội dung liên quan đến các cơ sở dữ liệu quản lý bản án, quyết định của Tòa án, nghị quyết của Hội đồng thẩm phán, án lệ. Trên cơ sở đó, hai bên đã thống nhất giải pháp xử lý theo hướng tích hợp dữ liệu, phục vụ cá nhân, tổ chức tra cứu, tìm hiểu thông tin.

Đối với thanh toán trực tuyến án phí, triển khai nhiệm vụ này liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị (Tòa án, Thi hành án, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng/Trung gian thanh toán) và sẽ có nhiều loại án phí với thời gian nộp khác nhau (tạm ứng án phí khi nộp đơn khởi kiện; nộp án phí khi có bản án, quyết định của Tòa án…). Do đó, để triển khai được nội dung này, ngoài sự phối hợp với Tòa án thì cần sự phối hợp của Cơ quan thi hành án, Kho bạc Nhà nước...

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn VNPT đều cho biết sẽ tích cực phối hợp để cung cấp mã định danh cho Tòa án nhân dân Tối cao, cung cấp giải pháp kỹ thuật... nhằm đưa sớm nhất các dịch vụ công của Tòa án nhân dân Tối cao lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ nhân dân.

Cung cấp dịch vụ công là điểm đột phá của ngành tòa án

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh ngành tòa án là ngành đầu tiên trong ngành tư pháp thực hiện cải cách theo hướng điện tử, số hóa. Những dịch vụ công ngành tòa án sắp cung cấp trên Cổng DVCQG là những dịch vụ rất quan trọng, thực hiện được dịch vụ công này chính là điểm đột phá trong cung cấp dịch vụ công cho người dân của Tòa án nhân dân Tối cao, chính là tiên phong và là điểm đột phá của ngành tòa án.

Vì vậy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng "chọn dịch vụ công dễ làm trước, khó làm sau".

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao hoàn thành sớm việc cấp chứng thư số phục vụ cho việc liên thông gửi nhận văn bản điện tử. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, cơ quan liên quan phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao, Văn phòng Chính phủ để triển khai việc tích hợp thanh toán trực tuyến án phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử là chủ trương và quyết tâm lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những bước đi xây dựng Tòa án điện tử đã được ngành khởi động, việc xây dựng Tòa án điện tử là chủ trương cải cách hành chính tư pháp của ngành tòa án và cũng là để cung cấp tiện ích của ngành cho người dân.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao để ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công tiện ích cho người dân; bảo đảm an toàn, bảo đảm tính bảo mật.

Qua ý kiến tại cuộc làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình thống nhất với kế hoạch, lộ trình các đơn vị báo cáo và nhấn mạnh những việc cần làm ngay, cụ thể là các dịch vụ công đã xác định cung cấp cho nhân dân sắp tới trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Gia Huy