(Chinhphu.vn) – Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục đưa đất nước đạt được những thành tựu mới, quan trọng trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tại phiên họp thứ 55 diễn ra vào chiều 27/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. 


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Báo cáo tổng kết do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày cho biết sau 12 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với các nội dung về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, công tác nhân sự và quyết định một số nội dung khác.

Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là dịp để Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy Nhà nước tổng kết hoạt động trong 5 năm vừa qua mà còn kiện toàn một bước nhiều nhân sự chủ chốt trong bộ máy Nhà nước, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, theo ông Bùi Văn Cường, Quốc hội đã dành khá nhiều thời gian để thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước và đánh giá các báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, toàn diện, thể hiện trách nhiệm cao của các cơ quan trước Quốc hội, trước cử tri và nhân dân cả nước.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá sâu sắc, bổ sung nhiều nhận định khách quan, sát thực về kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của mỗi cơ quan, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, trong đó, yêu cầu các cơ quan cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác nhân sự, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao. Các nhân sự được bầu hoặc phê chuẩn có cơ cấu hợp lý, là những người có năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, có tư duy đổi mới; đồng thời, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp. Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục đưa đất nước đạt được những thành tựu mới, quan trọng trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về công tác lập pháp, sau khi xem xét kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội.

Về cách thức tiến hành kỳ họp và công tác bảo đảm khác, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định chương trình kỳ họp được xây dựng chặt chẽ, bảo đảm thực hiện đúng quy định. Công tác điều hành khoa học, linh hoạt, bảo đảm liên tục, ổn định, thông suốt, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tạo được sự đồng thuận cao trong việc quyết định các nội dung kỳ họp...

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai tốt, hình thức đa dạng, phong phú, nhanh chóng, kịp thời, có định hướng rõ ràng, phản ánh, chuyển tải đầy đủ diễn biến kỳ họp. Nhiều phiên họp quan trọng được phát thanh, truyền hình trực tiếp, trong đó có Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đã thể hiện sự công khai, minh bạch thông tin đến cử tri và nhân dân./.

Nguyễn Hoàng