(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Hồ Đức Phớc đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của tân Bộ trưởng Bộ Tài chính.Ông Hồ Đức Phớc

- Sinh ngày: 01/11/1963             Nam/Nữ: Nam            Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Ngày vào Đảng: 05/07/1993         Ngày chính thức: 05/07/1994

- Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính Kế toán.

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Anh C

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 3

- Kỷ luật: Không        

- Ủy viên Trung ương đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

- Bộ trưởng Bộ Tài chính

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2/1988 -10/1994

 

Kế toán trưởng Xí nghiệp xây dựng huyện Quỳnh Lưu; Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp, Công ty Xây dựng 7 Nghệ An.

10/1994 - 9/1997

 

Kế toán trưởng BQL Dự án Đầu tư XD Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

9/1997 - 9/2000

 

Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã Cửa Lò, Ủy viên UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính-Vật giá thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

9/2000 - 5/2004

 

Ủy viên BCH Đảng bộ Thị xã, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND thị xã, tỉnh Nghệ An.

5/2004 - 8/2007

 

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

8/2007 - 10/2010

 

Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

10/2010 - 3/2013

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

3/2013 - 4/2016

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Ủy viên BCH Trung ương đảng khóa XII (Đại hội Đại biểu toàn quốc bầu tháng 1/2016).

Từ tháng 4/2016 đến nay

Từ 08/4/2021

 

Ủy viên BCH Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV được bầu làm Bộ trưởng Bộ Tài chính