(Chinhphu.vn) -  Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh điều này tại cuộc họp báo thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 8.
Họp báo về Hội nghị Trung ương 8.

Chiều 6/10, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tổ chức họp báo thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII.

Ông Lê Quang Vĩnh cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Theo ông Lê Quang Vĩnh, biểu quyết tại Hội nghị chỉ có các Uỷ viên Trung ương chính thức, còn Uỷ viên Trung ương dự khuyết không được biểu quyết. Chỉ có đồng chí Đinh Thế Huynh vắng mặt tại Hội nghị vì đang điều trị bệnh.

Kết quả, 175/175 Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Theo ông Vĩnh, trong lịch sử, Bác Hồ đã có hàng chục năm là Chủ tịch Đảng đồng thời là Chủ tịch nước nên chúng ta cũng đã có kinh nghiệm, truyền thống, do vậy, vấn đề này không có gì đáng ngại.

Bên cạnh đó, 4 văn phòng gồm Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội đều có quy chế phối hợp rất chặt chẽ để đảm bảo công việc của các đồng chí lãnh đạo.

“Việc đồng chí Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ thuận lợi hơn trong việc tổ chức công việc của Đảng và Nhà nước” – VOV dẫn lời ông Lê Quang Vĩnh cho biết.

Cũng theo ông Lê Quang Vĩnh, việc Tổng Bí thư đồng thời làm Chủ tịch nước thì 2 Văn phòng Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước vẫn giữ nguyên, không đặt vấn đề sáp nhập 2 Văn phòng này vì chức năng, nhiệm vụ rất khác nhau. Thời Bác Hồ vừa là Chủ tịch Đảng, vừa là Chủ tịch nước thì 2 văn phòng này vẫn riêng biệt.

Nhìn rộng ra trên toàn thế giới, người đứng đầu Đảng cầm quyền luôn là người đứng đầu Chính phủ hoặc nguyên thủ quốc gia hoặc cả hai, đây là thông lệ, là tập quán chính trị. “Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước cũng là việc tự nhiên, hợp ý Đảng lòng dân” – ông Vĩnh nói và cho biết ở các nhiệm kỳ tới có áp dụng Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước không thì sẽ theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII

Ông Bùi Trường Giang – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn thành trọn vẹn chương trình đề ra.

Hội nghị đã thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thông qua nội dung cơ bản của Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đáng chú ý, tại Hội nghị đã Quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể gồm: Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Kinh tế xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng tiểu ban.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII là ông Võ Thái Nguyên và ông Trần Đức Thắng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tháng 12 lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ông Lê Quang Vĩnh cũng cho biết: Trong năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ còn tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Dự kiến Hội nghị này sẽ diễn ra vào tháng 12.

“Theo quy định của Đảng, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được tiến hành sau kỳ họp Quốc hội. Vì vậy, theo đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ. Ngoài ra Trung ương sẽ còn xem xét một số vấn đề quan trọng khác tại Hội nghị lần thứ 9”, ông Vĩnh phát biểu./.

BT