(Chinhphu.vn) – Trao đổi với Cổng TTĐT Chính phủ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam, bày tỏ niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội XIII của Đảng với những đường lối, quyết sách đúng đắn để đưa nước ta phát triển ngày càng giàu mạnh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ: Cứ 5 năm một lần Đảng ta tiến hành Đại hội, mỗi kỳ Đại hội đều có vai trò, ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển của đất nước, trong đó có những kỳ Đại hội đã tạo ra sự thay đổi toàn diện và tạo nên bước ngoặt lịch sử làm chuyển biến tình hình và đem lại những thành tựu cực kỳ quan trọng cho đất nước, như Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã vạch ra đường lối cách mạng Việt Nam, dẫn dắt dân tộc ta tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc; hay như Đại hội lần thứ VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, mở ra điều kiện để dân tộc ta vững bước đi lên trong bối cảnh hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào thoái trào và tan rã...

Chưa bao giờ hai tiếng “Việt Nam” được nhắc nhiều như năm qua

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Đại hội lần này có thể nói là Đại hội của khát vọng dân tộc và kỳ vọng của Nhân dân đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tuy vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn, song chưa bao giờ thời cơ và vận hội đã và đang diễn ra thuận lợi cho sự phát triển của dân tộc ta như giai đoạn này. Có được như vậy là sự vận động kết hợp giữa chủ quan và khách quan, của tình hình trong nước và quốc tế, của thiên thời, địa lợi và nhân hoà mà 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua những khó khăn và thách thức mới giành được, tạo nên thế và lực lớn mạnh chưa bao giờ có: Kinh tế phát triển nhanh, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được củng cố, đối ngoại rộng mở, uy tín Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế.

Chúng ta thấy, chưa bao giờ hai tiếng Việt Nam được cộng đồng quốc tế, nhất là tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, nhắc đến nhiều như năm qua. Những thành tựu đó là tiền đề, nền tảng vững chắc để đưa đất nước ta phát triển trong thời gian tới. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang đặt ra nhiều kỳ vọng hết sức to lớn với Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII này.

Là một công dân và đảng viên, ông Tuấn bày tỏ kỳ vọng của mình cũng là kỳ vọng của tuyệt đại người dân Việt Nam vững tin và mong muốn Đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp, Đại hội sẽ phát huy trí tuệ tập thể để thảo luận kỹ càng nhằm đưa ra những quyết sách đúng đắn, xác định những mục tiêu, giải pháp phù hợp cho sự phát triển của đất nước trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ nay đến 2025, 2030 và 2045.

“Các mục tiêu trung hạn và dài hạn lại trùng hợp với những cột mốc có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với dân tộc ta, đó là kỷ niệm 100 năm ngày ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (1945-2045)”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh.

Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh

Qua nghiên cứu các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đặt trọn niềm tin vào việc Đại hội sẽ thông qua Nghị quyết, đề ra đường lối đúng đắn, khoa học nhất để lãnh đạo dân tộc ta nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, đạt được mục tiêu vượt qua “bẫy” thu nhập trung bình trước năm 2030 và vươn lên trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN vào năm 2045, giữ vững hoà bình, ổn định, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân.

Để đạt được mục tiêu trên điều kỳ vọng lớn nhất của nhân dân ta là: Đại hội lần này mỗi đại biểu cần đề cao trách nhiệm, lựa chọn cho được những hiền tài bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư và Bộ Chính trị, kiên quyết không để những người thiếu tài, kém đức, mang nặng chủ nghĩa cá nhân lọt vào hàng ngũ lãnh đạo của Đảng. Xét cho cùng yếu tố con người là quan trọng nhất như Bác Hồ đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Theo đó, đường lối, Nghị quyết của Đảng có đúng đắn đến đâu đều phải thông qua đội ngũ cán bộ của Đảng để hiện thực hoá, bài học kinh nghiệm lớn nhất trong lịch sử của Đảng ta là lúc nào Đảng có một đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đủ đức, đủ tài gánh vác trọng trách thì lúc đó dù khó khăn, cản trở đến mấy Đảng ta cũng lãnh đạo nhân dân ta đưa cách mạng đến thành công.

Tạo niềm tin vững chắc biến khát vọng, ước mơ thành hiện thực

Đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh: Đảng ta là Đảng cầm quyền, Nhân dân, cán bộ, đảng viên mong muốn Đảng cần phải tập trung coi trọng hơn nữa khâu then chốt có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại, đó là công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Phải xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá, nhất là tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy cao nhất trí tuệ tập thể, đề cao dân chủ, giữ vững kỷ cương, làm cơ sở vững chắc cho khối đại đoàn kết của toàn dân tộc. Nhân dân tin rằng chỉ có “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, thì Đảng ta mới lãnh đạo dân tộc ta đi đến “Thành công, thành công, đại thành công”.

Niềm tin và khát vọng của Đảng cũng chính là kỳ vọng của toàn dân. Nhân dân luôn mong Đảng vững mạnh trong sạch, có đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể của đất nước, có một đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là công bộc của dân, ngày đêm nung nấu quyết tâm biến chủ trương của Đảng và khát vọng của toàn dân thành lẽ sống của chính mình...

“Tôi tin tưởng rằng nhiệm kỳ này sẽ tạo ra tiền đề vững chắc để mở ra một triển vọng huy hoàng biến khát vọng, ước mơ của nhân dân ta thành hiện thực, đưa đất nước ta vững bước tiến lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu bốn biển như mong muốn của Bác Hồ và của cả dân tộc ta”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

Lê Sơn