(Chinhphu.vn) – Sáng 28/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và nhất trì trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN), giai đoạn 2021-2025.


Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/ Lê Sơn

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) được thực hiện theo quy định của Luật thuế SDĐNN năm 1993, Pháp lệnh số 31-L/CTN ngày 29/3/1994 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thuế bổ sung đối với hộ gia đình SDĐNN vượt quá hạn mức diện tích đất.

Nhìn lại 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN cho thấy, tổng số thuế SDĐNN miễn, giảm giai đoạn 2003-2010 trung bình khoảng 3.268,5 tỷ đồng/năm; giai đoạn từ 2011-2016 trung bình khoảng 6.308,3 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 7.438,5 tỷ đồng/năm. Chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN là giải pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ; góp phần hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nông dân, tạo việc làm cho khu vực nông thôn, khuyến khích người nông dân gắn bó hơn với đất, yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục thực hiện miễn thuế SDĐNN như quy định hiện hành là cần thiết Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại; tiếp tục khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệ; tiếp tục góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới…

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, việc tiếp tục miễn thuế SDĐNN đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế. Với số thuế được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa; qua đó giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, góp phần động viên người nông dân yên tâm sản xuất, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp, góp phần khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững.


Các đại biểu biểu quyết tại Phiên họp sáng nay. Ảnh: VGP/ Lê Sơn

Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính – ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025 nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giảm bớt khó khăn cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt trong việc ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình hình bất lợi về thiên tai, biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay.

Thảo luận về vấn đề này, các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đều thống nhất với tờ trình của Chính phủ và thẩm tra của Uỷ ban Tài chính - ngân sách về ban hành Nghị quyết miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025. Bởi đây là chính sách quan trọng tác động đến “tam nông”, trong khi khu vực này chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là cần thiết. Chính phủ cần đánh giá kỹ lưỡng về phạm vi, đối tượng miễn thuế để chính sách có tác động tích cực đến việc khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, không lãng phí hoặc để hoang hoá đất nông nghiệp.

Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 xem xét, thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất, giai đoạn 2021-2025.

* Cũng trong sáng nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và biểu quyết nhất trí về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ GTVT sang UBND thành phố Đà Nẵng cho dự án nút giao khác mức tại nút giao Ngã ba Huế (thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng) với hơn 1.600 tỷ đồng.

Lê Sơn