(Chinhphu.vn) - Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 346 đại biểu chính thức đại diện cho trên 45.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Sóc Trăng thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội tỉnh đề ra. Ảnh: Báo Sóc Trăng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV có ý nghĩa rất quan trọng. Thành công của Đại hội là tiền đề để củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh, động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng vững bước tiến lên cùng với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, đại hội chỉ ra được những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những mặt hạn chế, yếu kém do chủ quan, từ đó rút ra các kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII khẳng định: Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Ước tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,15%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển, mở ra nhiều triển vọng cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục và đào tạo chuyển biến tích cực. Công tác sắp xếp mạng lưới trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện tốt. Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên; áp dụng nhiều kỹ thuật mới, hiện đại trong khám, chữa bệnh. Các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội... được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Quốc phòng-an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Công tác dân vận trong hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Ảnh: Báo Sóc Trăng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hình ảnh vùng đất, con người Sóc Trăng tốt hơn, ấn tượng hơn trong lòng nhân dân cả nước. Tuy nhiên, Sóc Trăng vẫn còn là tỉnh nghèo, chưa phát huy được tối đa tiềm năng, lợi thế; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội còn yếu, nhất là giao thông liên vùng, hạ tầng ở những nơi đất thấp, yếu, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống…

Qua đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ, quân và dân Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, trong đó, tiếp tục giữ gìn, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của tỉnh, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá.

Sóc Trăng tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Sóc Trăng thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội tỉnh đề ra. Các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, nhất là các tỉnh ủy, thành ủy trong vùng tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả với tỉnh Sóc Trăng để thúc đẩy cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau ấm no và hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần đảng viên, nghiêm túc, công tâm, trong sáng, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Đặc biệt là không để sót những đồng chí có đức, có tài và cũng không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ… nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và niềm tin của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Sóc Trăng kỳ vọng.

Theo Báo Sóc Trăng