(Chinhphu.vn) - Ngày 29/12, Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 bước vào ngày làm việc thứ 2.

Trong ngày làm việc thứ 2, Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh và 17 Bộ trưởng, Trưởng ngành, qua đó làm rõ những nội dung, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực năm 2021 và thời gian tới; đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề được các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị quan tâm, đề cập tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tất cả 63 địa phương đều gửi bài tham luận với 319 kiến nghị cụ thể và đã có 20 địa phương phát biểu tại Hội nghị, trong đó kiến nghị về nhiều vấn đề lớn của đất nước, đặc biệt đề xuất các chính sách đặc thù.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành khẩn trương tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo các dự thảo Nghị quyết 01, 02 trình Thủ tướng ký ban hành để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021, không để chậm trễ. Đối với những vấn đề cụ thể không đưa vào nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và thông báo cho các địa phương biết. Thủ tướng nêu rõ: “Các đồng chí bộ trưởng, tư lệnh ngành không được im lặng với các đề nghị của các địa phương”. Các đồng chí lãnh đạo các địa phương và các bộ, ngành thường xuyên trao đổi trực tiếp để xử lý vấn đề phát sinh, giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong sản xuất kinh doanh và đời sống, “không nên cứ phải văn bản qua, giấy tờ lại, gây mất thời gian, mất cả thời cơ xử lý”.

Đánh giá về kinh tế-xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, Thủ tướng dẫn lại hai câu thể hiện khái quát nhất, sâu sắc nhất trong phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị: “Năm 2020 được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm qua với những kết quả, thành tích đặc biệt. Những kết quả, thành tích đó đã góp phần làm nên những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2016-2020 và là thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Đánh giá, “mục tiêu kép” được thực hiện thành công, kinh tế vĩ mô ổn định, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao nhất, phát triển văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đặc biệt là thành công trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới là phải xác định rõ những nguy cơ, thách thức để thích ứng và quyết tâm cao hơn, trong đó thống nhất chủ đề năm 2021 là: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển.

Trên tinh thần đó, thống nhất định hướng điều hành và quan điểm chỉ đạo: trước hết, phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư thương mại, chuyển đổi số. Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức; biến thách thức thành cơ hội. Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, niềm tin và khát vọng mạnh mẽ để đưa đất nước phát triển hơn nữa, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm tới và sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển về tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam thành nước phát triển theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và Quốc hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 10 nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, cần khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của tinh thần quyết tâm, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2021, phải bắt tay vào việc, không ngừng nghỉ, phải lăn xả vào công việc. Tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển. Chính sự đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cả hệ thống chính trị và toàn dân sẽ là động lực chính đưa đất nước vươn lên, thu hẹp khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới.

Thứ hai, duy trì nền tảng vĩ mô ổn định, bền vững; kiểm soát không để lạm phát cao; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các công cụ chính sách, nhất là về tài chính, ngân sách, thương mại, đầu tư, lương thực, năng lượng… Tiếp tục phấn đấu để Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững, không để xói mòn các yếu tố nền tảng vĩ mô mà chúng ta đã dày công gây dựng, nhất là trong 5 năm qua.

Thứ ba, tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tăng trưởng không chỉ tạo nên nền tảng vững chắc cho ổn định vĩ mô mà còn bảo đảm việc làm, thu nhập, tạo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đồng thời góp phần chống tụt hậu, thu hẹp khoảng cách phát triển. “Chúng ta đều biết, 1% tăng trưởng GDP sẽ giải quyết tới 300.000 việc làm. Không có việc làm thì người dân thu nhập từ đâu?”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị, Trung ương và Quốc hội thống nhất mức tăng trưởng khoảng 6% GDP năm 2021. Trên cơ sở tình hình thực tế về yêu cầu phát triển, các ý kiến thảo luận và nhận định trong nước và quốc tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,5% hoặc cao hơn, đồng thời chuẩn bị các yếu tố nền tảng để tăng tốc trong giai đoạn từ 2022 trở đi. Thủ tướng nêu rõ, cần lưu ý yêu cầu tăng trưởng kinh tế về số lượng phải gắn chặt với nâng cao chất lượng và đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế. Tinh thần đặt ra là bắt kịp, tiến cùng và vượt lên so với mặt bằng của khu vực và thế giới ở một số lĩnh vực, trong đó phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông nghiệp với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả.

Thứ tư, các cấp, các ngành cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII về 3 đột phá chiến lược là thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng với những nội hàm mới, phù hợp với tình hình mới. Trong đó, thể chế là yếu tố nền tảng, là điều kiện tiên quyết.

Đồng thời, các bộ, địa phương chú trọng đổi mới quản trị, tiếp tục xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm vai trò quản lý thống nhất của địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương. “Một câu hỏi đặt ra là quản trị thế nào để một địa phương, một ngành có hiệu quả hay chúng ta chỉ họp suốt mà không có sản phẩm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về nguồn nhân lực, cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đây chính là những yếu tố nền tảng quan trọng nhất, mang tính quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; trong đó, các địa phương phải làm ngay 2 việc, một là chuẩn bị mặt bằng cho phát triển sản xuất, hai là phát triển nguồn nhân lực để đón dòng đầu tư mới.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của đột phá về kết cấu hạ tầng, Thủ tướng cho biết, ngay sau Hội nghị này sẽ phát lệnh khởi công một số công trình giao trọng trọng điểm, liên vùng…

Thứ năm, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội; mọi thành quả của công cuộc đổi mới đều là vì nhân dân, phục vụ nhân dân. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành cần sớm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, chú trọng hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều, bền vững, bao trùm, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để ngày càng nhiều người dân được thụ hưởng.

Thứ sáu, cần chú trọng vấn đề phát triển bền vững, xác định rõ và tập trung thực hiện đồng bộ, hài hòa các mục tiêu của tam giác phát triển bền vững là kinh tế, xã hội, môi trường. Kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm, không để trường hợp Formosa thứ hai xảy ra. Không để tình trạng tăng trưởng nhanh nhưng phải trả giá đắt vì ô nhiễm môi trường để con cháu chúng ta sau này phải gánh chịu. Trong phát triển, cần đặc biệt quan tâm đến những vùng khó khăn.

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân; xây dựng một hệ thống hành chính gần dân, lắng nghe, phục vụ dân. Đồng thời, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chú trọng hơn nữa công tác thông tin, truyền thông; phát huy hiệu quả vai trò của công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ tám, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Thứ chín, về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch cụ thể của các bộ, ngành, địa phương trước ngày 20/1/2021. Việc tổ chức triển khai thực hiện phải quyết liệt, đồng bộ, “sát sạt, chứ không nói chung chung, đại khái, quan liêu”.

Thứ mười, về đón Năm mới 2021 và Tết Nguyên đán, Thủ tướng đề nghị không được lơ là trong phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức quản lý thị trường ổn định, bảo đảm cung cầu hàng hóa cho Tết. Đặc biệt không tổ chức đi chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức, không sử dụng xe công, tiền công vào hoạt động lễ hội, vui chơi. Bố trí ứng trực đầy đủ, nhất là các ngành liên quan đến an ninh, an toàn, sức khỏe người dân. Các bộ, ngành, địa phương rà soát tất cả các mặt để người dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, nhất là người yếu thế, người dân ở vùng khó khăn, vùng thiên tai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chúng ta phải đặt nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển năm 2021 trong chiến lược dài hạn, đó là quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia, kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025. “Tôi nói ví dụ như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam như thế nào? Đường sắt từ TP.HCM đi miền Tây Nam Bộ thế nào? Đường cao tốc từ Tây Nguyên xuống duyên hải miền Trung sẽ có phương án nào trong tương lai?”, Thủ tướng bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh, từng cấp, từng ngành phải gỡ nút thắt để đẩy mạnh hơn nữa phát triển bền vững, với tinh thần là không để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế mất niềm tin vào Chính phủ, vào Bộ trưởng, vào Chủ tịch, Bí thư các tỉnh, thành phố.

Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Với niềm tin và khát vọng mạnh mẽ, ý chí vươn lên, tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, tôi tin tưởng chúng ta sẽ thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Hãy ‘đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu’, hãy tiếp tục phát huy bản lĩnh, ý chí, khí chất của người Việt Nam và áp dụng mạnh mẽ công nghệ vào sản xuất kinh doanh và đời sống để nâng cao năng suất”./.