(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 12/01/2021.

Đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tăng năng suất lao động bình quân trên 7,5%/năm

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7,5%/năm; góp phần đạt mục tiêu đóng góp của khoa học công nghệ thông qua TFP, đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng kinh tế.

Từ 30 đến 35 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 5 đến 7 tập đoàn, tổng công ty triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch năng suất.

Tối thiểu 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất.

Hình thành các câu lạc bộ cải tiến năng suất cho sinh viên tại ít nhất 20 trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, thực hành về năng suất với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.

Theo Kế hoạch, các bộ ngành, địa phương sẽ tiến hành hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và các tổ chức hỗ trợ hoạt động năng suất; đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về năng suất…

Hình thành mạng lưới các tổ chức hỗ trợ

Trong đó, sẽ triển khai xây dựng, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá các yếu tố tác động nâng cao năng suất; đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế; nghiên cứu các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất mới, tiên tiến để áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; tập trung vào các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất dựa trên nền tảng số và đổi mới sáng tạo. Triển khai các chương trình đánh giá năng lực quản trị, quản lý năng suất, quản lý chuyển đổi số và quản lý đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về năng suất, chương trình hướng nghiệp tại một số trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của một số doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao cụ thể; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về năng suất trong khối sinh viên các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hình thành, phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ hoạt động năng suất ở các bộ, ngành, địa phương, gắn kết với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Tổ chức hoạt động hợp tác, kết nối giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, công nghệ thông tin tham gia vào các dự án điểm về cải tiến năng suất trong các lĩnh vực cụ thể…

Trà Vinh phấn đấu trở thành địa phương trọng điểm phát triển kinh tế biển

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đóng góp vào kết quả chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân tăng 11,22%/năm; năm 2020 trong điều kiện khó khăn chung, tăng trưởng GRDP vẫn đạt 3,32% là mức tăng trưởng khá so với cả nước. Quy mô kinh tế được nâng lên, năm 2020 gấp 1,81 lần so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 1,5%...

Tỉnh đã làm tốt cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và triển khai chính quyền điện tử; đã kịp thời tiếp nhận, xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực; nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng phức tạp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh vẫn còn một số khó khăn cần sớm có giải pháp khắc phục như: Thu ngân sách còn thấp; vẫn còn nhiều xã bãi ngang, xã đảo đặc biệt khó khăn; huy động nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp còn hạn chế. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được nhu cầu.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Trà Vinh tổ chức triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI đã đề ra. Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển khoa học, công nghệ, phát huy mọi nguồn lực để Trà Vinh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành địa phương trọng điểm phát triển kinh tế biển, vững mạnh về quốc phòng an ninh, đóng góp vào sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Cụ thể, Thủ tướng lưu ý tỉnh cần phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh phát triển du lịch biển, công nghiệp sửa chữa và đóng tàu, năng lượng, cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ. Thu hút đầu tư phát triển dịch vụ vận tải biển, kho ngoại quan, logistics, khu phi thuế quan, khu dịch vụ công nghiệp, hệ thống phân phối hàng hóa.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao, sinh thái; ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; tổ chức sản xuất theo chuỗi, phát triển những mặt hàng chủ lực có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý. Chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, đất nhiễm mặn sang nuôi thủy sản. Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 để làm căn cứ cho các cấp, các ngành lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn, lập các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị - nông thôn trong cùng thời kỳ quy hoạch.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đề cao trách nhiệm công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, hướng đến nền hành chính phục vụ doanh nghiệp và người dân (cần đặc biệt chú trọng ở cấp cơ sở - cấp huyện, cấp xã). Nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.

Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết việc làm; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội. Chú trọng công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số; phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về giảm nghèo, công tác dân tộc, tôn giáo, đặc biệt trong công tác dân tộc đối với người dân tộc Khmer. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quản lý giao dịch tài chính bất hợp pháp qua cổng thanh toán quốc tế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số Bộ nghiên cứu sớm có biện pháp quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua các cổng thanh toán quốc tế hoạt động trái pháp luật.

Trong tháng 12 năm 2020, Báo Lao động có loạt bài điều tra phản ánh nhiều cổng thanh toán quốc tế như Paypal, Payoneer,… hiện vẫn chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhưng đang trở thành công cụ đắc lực cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp, rửa tiền, trốn tránh trách nhiệm nộp thuế theo quy định của Nhà nước.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra vấn đề báo nêu, nghiên cứu sớm có biện pháp quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua các cổng thanh toán quốc tế hoạt động trái pháp luật.

Xử lý vướng mắc xác định lại diện tích đất ở có vườn ao

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến về giải quyết vướng mắc xác định lại diện tích đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn địa phương thực hiện cụ thể, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người dân.

Không điều chỉnh lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thông báo nêu rõ, năm 2015, Liên Hợp Quốc đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững với 17 nhóm gồm 169 mục tiêu cụ thể. Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là 4 nhóm mục tiêu: 1- Nạn đói cơ bản giải quyết; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 10% năm 2015 còn dưới 3% năm 2020; 2- Chất lượng giáo dục và đào tạo được cải thiện và được xếp hạng khá cao so với các nước có cùng trình độ phát triển: giáo dục phổ thông xếp thứ 38 trong tổng số 174 nền kinh tế; giáo dục đại học top 70...; 3- Chiến lược và kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển rừng, năng lượng sạch, ứng phó thảm họa được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả; 4- Hợp tác quốc tế một cách chủ động, tích cực và hiệu quả.

Việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trong các ngành, lĩnh vực đã đóng góp tích cực vào cải thiện thứ hạng phát triển bền vững của Việt Nam (từ 88 năm 2016 lên 68 năm 2017, 57 năm 2018, 54 năm 2019 và 49 năm 2020) trong điều kiện thu nhập bình quân đầu người chưa vượt qua vị trí thứ 100. Đây là kết quả tích cực, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Liên Hợp Quốc lựa chọn Việt Nam trong số 10 quốc gia được chia sẻ với thế giới về kinh nghiệm phát triển bền vững.

Bên cạnh những kết quả tích cực, đến nay còn một số chỉ tiêu chưa đạt, nhất là các mục tiêu có yêu cầu cao về nguồn lực và thời gian thực hiện trong điều kiện Việt Nam có xuất phát điểm thấp hơn nhiều nước. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện nhưng cũng không ít nơi còn nhận thức chưa đầy đủ, chưa nghiêm túc thực thi nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng đề nghị các Thành viên Hội đồng cần cập nhật thực trạng này, có ý kiến góp ý với tập thể lãnh đạo cơ quan để khắc phục sớm bất cập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu giao các chỉ tiêu phát triển bền vững đến tận địa phương. Giao Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện bộ công cụ đánh giá kết quả thực hiện phù hợp với đặc điểm vùng, miền, địa phương.

Các Bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển để chủ động điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển bền vững, trong đó lưu ý làm rõ yêu cầu cụ thể về phát triển bền vững đối với từng loại hình tổ chức, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng nhất trí giao Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì xây dựng bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp phát triển bền vững; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có giải pháp phù hợp để phát triển cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các Thành viên Hội đồng, hoàn chỉnh Báo cáo công bố trong tháng 1/2021./.