(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 11/5/2016.

Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

Nghị định này quy định về giới hạn độ cao chướng ngại vật hàng không đối với sân bay quân sự, sân bay dân dụng, sân bay dùng chung, sân bay chuyên dùng, bãi cất hạ cánh trên mặt đất, mặt nước, công trình nhân tạo, các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời và các đài, trạm vô tuyến điện hàng không; cảnh báo chướng ngại vật hàng không; quy hoạch xây dựng sân bay quân sự, sân bay dân dụng, sân bay dùng chung, các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời và các đài, trạm vô tuyến điện hàng không; độ cao công trình; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

Theo đó, khu vực xây dựng sân bay quân sự, sân bay dân dụng, sân bay dùng chung, sân bay chuyên dùng, bãi cất hạ cánh trên mặt đất, mặt nước, công trình nhân tạo, các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời và các đài, trạm vô tuyến điện hàng không phải tuân theo quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và quy định về độ cao chướng ngại vật hàng không quy định tại Nghị định này.

Về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, Nghị định quy định Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống sân bay dùng chung, sân bay dân dụng, sân bay quân sự.

Còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt quy hoạch hệ thống sân bay chuyên dùng, bãi cất hạ cánh trên mặt đất, mặt nước, công trình nhân tạo và quy hoạch trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành quy hoạch các bề mặt tĩnh không cơ bản của sân bay quân sự, sân bay dân dụng, sân bay dùng chung, khu vực bay đặc biệt để làm cơ sở cho UBND cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị khi quy hoạch không gian đô thị, khu nhà ở cao tầng, khu hạ kỹ thuật công nghiệp bảo đảm thực hiện đúng về quản lý độ cao công trình theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không, sân bay toàn quốc, trừ sân bay chuyên dùng; phê duyệt quy hoạch hệ thống các đài, trạm vô tuyến điện hàng không.

Chướng ngại vật phải được cảnh báo hàng không

Nghị định cũng nêu rõ những chướng ngại vật phải được cảnh báo hàng không gồm: Có độ cao vượt lên khỏi các bề mặt giới hạn chướng ngại vật của sân bay; nằm trong phạm vi vùng trời lân cận của sân bay, có độ cao từ 45 m trở lên so với mức cao sân bay; nằm ngoài phạm vi vùng trời phụ cận có độ cao từ 45 m trở lên so với mặt đất tự nhiên và các chướng ngại vật quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Những trường hợp được miễn trừ cảnh báo hàng không do Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xem xét, quyết định và nêu trong văn bản chấp thuận độ cao công trình.

Những công trình, dự án phải được chấp thuận về quản lý độ cao công trình

Nghị định cũng quy định những công trình, dự án sau phải được chấp thuận về quản lý độ cao công trình:

1- Công trình có độ cao vượt lên khỏi quy hoạch các bề mặt giới hạn chướng ngại vật của sân bay và những công trình nằm trong vùng phụ cận sân bay có độ cao từ 45 m trở lên so với mức cao sân bay.

2- Công trình có chiều cao vượt trên khu vực bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không đã được công bố hoặc cao từ 45 m trở lên so với mặt đất tự nhiên, nằm ngoài các khu vực, dự án quy hoạch đô thị, không gian đã được các Bộ, ngành, địa phương thống nhất với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về độ cao theo quy định tại Nghị định này.

3- Hệ thống cột treo đèn chiếu sáng ở khu vực tĩnh không đầu các sân bay; tuyến đường dây tải điện cao thế, cáp treo, các trạm thu, phát sóng vô tuyến và các công trình điện gió; công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng và tiếp giáp với các khu vực bố trí trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời và các đài, trạm vô tuyến điện hàng không.

Phân công chuẩn bị phiên họp 49 của UBTVQH

Để phục vụ cho phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến diễn ra từ ngày 13-16/6/2016), Thủ tướng Chính phủ vừa phân công 2 Bộ trưởng chuẩn bị báo cáo của Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Cử ông Lê Hoài Trung tham gia BCĐ, đoàn đàm phán liên quan đến biên giới, lãnh thổ

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định cử ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tham gia các Ban chỉ đạo, các đoàn đàm phán liên quan đến biên giới, lãnh thổ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ cử ông Lê Hoài Trung thay ông Hồ Xuân Sơn giữ các chức danh sau:

1- Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

2- Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia (Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia).

3- Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào (Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào).

4- Trưởng đoàn đại biểu biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tham gia Hội nghị thường niên giữa đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam - Lào).

5- Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc.

Tăng cường quản lý tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương rà soát, kiểm tra chất lượng và điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ; tăng cường công tác giám sát, quản lý nhà nước đối với tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo trên của Thủ tướng nhằm kịp thời chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tàu du lịch vận chuyển tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho khách du lịch tại khu vực Di sản thế giới - Kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long.

Lên phương án xử lý DA Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Dự án).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thành lập tổ công tác; thuê tư vấn độc lập; đánh giá toàn diện Dự án, trong đó có phương án bán Dự án, phương án bán Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và phương án kêu gọi doanh nghiệp góp vốn đầu tư Dự án, trong đó làm rõ khả năng đàm phán với đối tác Trung Quốc để có thể hoàn thiện nhà máy, vận hành và ra sản phẩm. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý đối với Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/7/2016.

Quản lý chặt các dự án đầu tư công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan rà soát lại các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên để xác định chính xác tổng mức đầu tư cần thiết, bảo đảm đầu tư dự án tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Đó là một trong những nội dung tại văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ và các công việc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cũng tại văn bản này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; thực hiện nghiêm chủ trương và pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư công; kịp thời rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Đầu tư công; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ chi tiêu công theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng đấu thầu hình thức; phối hợp thẩm định, giám sát chặt chẽ việc bán tài sản công, định giá giá trị doanh nghiệp có lợi thế về đất đai, thương hiệu, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp, sản phẩm. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy vai trò là động lực phát triển kinh tế đất nước. Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài; ưu tiên những dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích thành lập và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá chủ trương, chính sách và tình hình triển khai thực hiện các dự án BOT, PPP; trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật để thu hút tối đa nguồn vốn đầu tư của xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng tới các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước vào đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất các chính sách, giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả: chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường quản lý hệ thống phân phối bán lẻ trong nước...

Quản lý và phát triển thương hiệu gạo Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án trọng điểm thuộc Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gộp 5 dự án trọng điểm thực hiện Đề án quy định tại Khoản 5 Mục III Điều 1 Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ thành 1 dự án chung: Dự án quản lý và phát triển thương hiệu gạo Việt Nam; gồm 5 hợp phần:

Hợp phần 1: Xây dựng và quản lý thương hiệu gạo quốc gia.

Hợp phần 2: Phát triển thương hiệu gạo quốc gia đối với một số sản phẩm gạo chủ lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hợp phần 3: Bảo hộ thương hiệu gạo Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo trên thị trường quốc tế.

Hợp phần 4: Quảng bá thương hiệu gạo Việt Nam đến người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Hợp phần 5: Xúc tiến xuất khẩu và phát triển thị trường cho doanh nghiệp và sản phẩm mang thương hiệu gạo Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, hiệp hội liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện dự án trên theo quy định tại Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương, chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả những nội dung, giải pháp và nhiệm vụ thực hiện Đề án được giao tại Quyết định số 706/QĐ-TTg. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2016.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam nhằm định vị giá trị, hình ảnh sản phẩm gạo Việt Nam, nâng cao sự nhận biết của các nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối và người tiêu dùng trong nước và ngoài nước đối với các sản phẩm gạo của Việt Nam, tạo cơ sở để củng cố và phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng, thị phần và sức cạnh tranh của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.

SCIC phải là một tổng công ty mạnh của nhà nước

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) phải là một tổng công ty mạnh của nhà nước, gương mẫu trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, vốn của nhà nước không chỉ trong khối doanh nghiệp nhà nước mà cả các thành phần doanh nghiệp khác.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu và hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC.

Cũng tại Thông báo này, Phó Thủ tướng yêu cầu SCIC tập trung đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và các lĩnh vực mà khu vực tư nhân không quan tâm hoặc không đủ năng lực đầu tư; nghiên cứu đầu tư vào những ngành mới có tính chất chiến lược quốc gia như sản phẩm khoa học công nghệ mới mà nhà khoa học, nhà sáng chế Việt Nam đã làm chủ hay khởi nghiệp thành công nhưng cần vốn đầu tư ban đầu lớn.

Bên cạnh đó, SCIC phải tăng cường kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động; áp dụng quản trị doanh nghiệp tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, công khai, minh bạch; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nghiệp vụ chất lượng cao. Chú trọng công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả và bền vững.

Đồng thời, SCIC cần nỗ lực vươn lên, trở thành tập đoàn tài chính quy mô lớn, nhà đầu tư chiến lược của Nhà nước đối với nền kinh tế, từng bước vươn ra quốc tế, thúc đẩy có hiệu quả quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chủ động hội nhập quốc tế thành công.

Về thoái vốn tại các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, SCIC bám sát các nghị quyết của Trung ương và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước khi thoái vốn để đạt lợi ích cao nhất cho nhà nước và xã hội, phù hợp với mục tiêu, định hướng hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC và nhu cầu bổ sung đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do nhiễm mặn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương điều chỉnh trong tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bổ sung vốn cho Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận thực hiện hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do nhiễm mặn còn lại (42,734 tỷ đồng).

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xử lý theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí xử lý nhiễm mặn phát sinh, trình Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận và cơ quan liên quan rà soát và xử lý việc điều chỉnh quy mô, quy hoạch Dự án theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp cho Dự án; chỉ đạo và giám sát Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ Long thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu đã được duyệt.

Quyết liệt chống hạn mặn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan phải vào cuộc quyết liệt, triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Từ năm 2014 đến nay tình hình thiên tai diễn biến bất thường, đặc biệt từ đầu năm 2016 tại Đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn sâu, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của người dân, trong đó trên 200.000 hộ bị thiếu nước ngọt, đặc biệt thiên tai đã ảnh hưởng đến Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm kinh tế nông nghiệp của cả nước, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các Nghị quyết, Chỉ thị, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ trực tiếp kiểm tra, thị sát, làm việc với các địa phương và có các Thông báo để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống, khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan cũng đã vào cuộc rất quyết liệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn diễn biến hết sức phức tạp và gay gắt, nhất là thời gian đầu tháng 5 năm 2016. Do vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành phải tiếp tục theo dõi sát diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn, chủ động chỉ đạo và phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc, đặc biệt là vai trò của người dân trong ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan phải đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho người dân; tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ khó khăn, hộ gia đình chính sách về nguồn nước sinh hoạt để người dân có cuộc sống ổn định, không để người dân bị đói, thiếu nước sinh hoạt; tiếp tục chỉ đạo vận hành các công trình để lấy nước, tích trữ nước ngọt vào hệ thống kênh rạch, hồ ao, vùng trũng; tăng cường liên kết vùng để huy động, khai thác các nguồn lực hiệu quả nhất cho ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phải sớm cập nhật, bổ sung kịch bản về biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam đến cấp xã, làm cơ sở để tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch; tăng cường năng lực giám sát, dự báo khí tượng thủy văn, nguồn nước, xâm nhập mặn để thông tin kịp thời, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng giai đoạn, nhất là ứng phó với tác động của thời tiết cực đoan; tiếp tục hoàn chỉnh bản đồ phân bổ nguồn nước mặt, nước dưới đất làm cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp, người dân đầu tư khai thác đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Các Bộ, ngành trung ương tập trung xây dựng, rà soát điều chỉnh các quy hoạch trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, trong đó có quy hoạch tổng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch giao thông vùng, cấp nước vùng, quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch phát triển đô thị, đặc biệt là quy hoạch trữ nước ngọt để phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt trong mùa khô phù hợp với phát triển sản xuất, trên cơ sở đó điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương tập trung điều chỉnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, chủ động thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích người dân áp dụng các công nghệ tiên tiến, sử dụng tiết kiệm nước để giảm đầu tư, đồng thời có các biện pháp hành chính, kinh tế nhằm nâng cao ý thức của doanh nghiệp, tổ chức, người dân trong sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước.

Các địa phương tăng cường quản lý khai thác cát trên sông và vùng ven biển; chủ động bảo vệ diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh khôi phục, phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển, góp phần phòng chống sạt lở, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế bền vững cho người dân.../.