(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Phòng, chống oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự

Thủ tướng Chính phủ vừa ban  hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

Chương trình nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết số 96/2015/QH13: Chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự. Không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai. Khi xác định đã có oan, sai phải kịp thời minh oan cho người bị oan, bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định pháp luật. Chủ động, tích cực điều tra, khám phá kịp thời các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, giảm tối đa các trường hợp bắt, tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính. Hạn chế  đến mức thấp nhất việc đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm. Không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình, người đang bị giam giữ và chấp hành án tại các cơ sở giam giữ chết do tự sát, đánh nhau. Tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia các vụ án theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm minh đối với người thi hành công vụ sai phạm và trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan gây ra oan, sai, để xảy ra bức cung, dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Chương trình đề ra nhiệm vụ nâng cao năng lực phát hiện, điều tra, khám phá kịp thời các loại tội phạm. Tăng cường công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Bảo đảm việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can chặt chẽ, thận trọng, đúng thủ tục pháp luật và có căn cứ. Khắc phục việc làm oan người vô tội. Hoàn thiện, ban hành hướng dẫn quy trình điều tra các loại án, về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công tác điều tra ban đầu, nhất là đối với các vụ án giết người, hiếp dâm không quả tang. Không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình; không để xảy ra trường hợp người đang bị giam giữ, chấp hành án tại các cơ sở giam giữ chết do tự sát, do đánh nhau và phải làm rõ trách nhiệm của cán bộ trực tiếp quản lý và người đứng đầu cơ sở giam giữ để xảy ra tình trạng này.

Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp nhận, điều tra giải quyết các vụ án mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hủy bản án có hiệu lực pháp luật kết án bị cáo hình phạt chung thân hoặc tử hình để điều tra lại. Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân khẩn trương giải quyết các vụ án đã quá thời hạn luật định, xử lý dứt điểm những vụ án kéo dài và các vụ án khác được dư luận, cử tri quan tâm; sớm kết thúc điều tra đề nghị truy tố đối với các vụ án mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã hủy bản án có hiệu lực pháp luật để điều tra lại; minh oan và phối hợp giải quyết bồi thường kịp thời cho người bị oan đã có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện nghiêm thẩm quyền tố tụng do luật định; khắc phục tình trạng bỏ lọt tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền, bảo đảm không để xảy ra oan, sai.

Thực hiện có hiệu quả việc phân loại, xử lý vụ án; chấn chỉnh việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án không đúng pháp luật để tránh oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn kêu oan, đơn tố cáo bức cung, dùng nhục hình.

Tăng cường công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao chất lượng công tác điều tra, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, giám định tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả...; đồng thời sớm hoàn thiện, ban hành quy trình, quy chuẩn giám định trong các lĩnh vực này, tạo cơ sở tin cậy cho cơ quan có thẩm quyền tố tụng xem xét, quyết định việc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự. Xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan gây ra oan, sai, để xảy ra bức cung, dùng nhục hình.

9 đơn vị của Vinafood2 được tiếp tục xuất khẩu gạo đến hết tháng 6/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc hoạt động xuất khẩu gạo của 9 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood2).

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị đồng ý 9 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Lương thực miền Nam được tiếp tục xuất khẩu gạo đến hết tháng 6/2017.

Hoàn thiện Đề án một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Đề án một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đã được Đảng, Nhà nước ta xác định từ nhiều năm trước với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã được triển khai thực hiện. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được thì nhìn chung quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta diễn ra còn chậm, công tác tổ chức thực hiện chưa thực sự hệ thống và đồng bộ, còn nhiều hạn chế…

Việc xây dựng Đề án một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế là rất cần thiết, có vai trò quan trọng nhằm cụ thể hóa, làm rõ hơn quan điểm, tư tưởng của Đảng ta được thể hiện trong Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII. Đây là Đề án quan trọng Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị để trình Ban Chấp hành Trung ương, không chỉ có ý nghĩa quan trọng để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII giai đoạn 2016-2020 mà còn có ý nghĩa cho 10 năm tiếp theo (đến 2030).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo Đề án; bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu. Cụ thể, việc xây dựng Đề án phải quán triệt, bám sát Nghị quyết và các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng thời làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn các nội hàm về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế nhằm bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và nội dung liên quan khác đã nêu trong Nghị quyết, văn kiện Đại hội XII.

Đồng thời, thực trạng đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện ba đột phá chiến lược, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta thời gian qua cần được đánh giá một cách thẳng thắn, thực chất, đúng thực tế. Cần rà soát, bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề sau: 1- Việc thực hiện các chủ trương, giải pháp tại các nghị quyết, kết luận, quyết định, chỉ thị liên quan của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, trong đó có những lĩnh vực Chính phủ đã triển khai mạnh mẽ thời gian qua; 2- Khẳng định những kết quả tích cực, tiến bộ bước đầu đã đạt được và thực trạng đổi mới mô hình tăng trưởng, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế phù hợp với phạm vi của Đề án, trong đó đánh giá sát hơn về những trụ cột trong tái cơ cấu nền kinh tế thời gian vừa qua; đồng thời nêu rõ những hạn chế, tồn tại, nhất là những điểm nghẽn chủ yếu để có giải pháp tập trung xử lý; 3- Phân tích sâu hơn các nguyên nhân khách quan, chủ quan của những kết quả cũng như hạn chế, tồn tại; bổ sung các bài học kinh nghiệm.

Về các chủ trương, chính sách lớn trong Đề án, Thủ tướng yêu cầu phải cập nhật diễn biến mới của tình hình kinh tế thế giới, khu vực cũng như bối cảnh trong nước, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ IV đến chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế của nước ta trong giai đoạn tới; những yếu tố hạn chế trong nội tại nền kinh tế đã bộc lộ rõ hơn vừa qua cần phải tập trung giải quyết trong giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII, trong Đề án cần làm rõ hơn các yếu tố nền tảng là thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng; xác định các quan điểm lớn về phát triển nền kinh tế nói chung cũng như đối với từng lĩnh vực chủ chốt. Mục tiêu đề ra cần phù hợp với phạm vi của Đề án, phải có tính đột phá và khả thi cho cả trung hạn và dài hạn; có mục tiêu cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực chủ chốt.

Cùng với đó phải rà soát kỹ các chủ trương, chính sách đã nêu trong Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII để đề ra các chủ trương, chính sách lớn trong Đề án bảo đảm có định hướng rõ hơn, nội dung cụ thể hơn; lưu ý những chủ trương, chính sách mới so với Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII và có tính đột phá trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để có tính thuyết phục cao; bổ sung rõ hơn trong Đề án những nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế (bao gồm năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm), trong đó chú trọng vấn đề nâng cao năng suất nội bộ ngành, những điểm then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh…

Trên cơ sở nội dung Đề án, cần thể hiện rõ hơn nội dung tổ chức thực hiện theo hướng phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương, địa phương thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Đề án gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Đề án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, cá nhân liên quan về Đề án này; tổ chức hội thảo quốc tế để có thêm đóng góp về cả tính khoa học và thực tiễn, trên cơ sở đó tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự đảng Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Gia hạn Hiệp định tài trợ Dự án phát triển năng lượng tái tạo

Thủ tướng Chính phủ quyết định gia hạn Hiệp định tài trợ (4564-VN) và Hiệp định viện trợ không hoàn lại (TF98460) cho Dự án “Phát triển năng lượng tái tạo” (REDP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc gia hạn thời hạn thực hiện Dự án đến ngày 30/6/2018 đối với Hiệp định Tài trợ (4564-VN) và ngày 30/6/2017 đối với Hiệp định viện trợ không hoàn lại (TF98460).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn tất việc điều chỉnh các hiệp định trên cho Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp và các cơ quan có liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý để gia hạn thời hạn thực hiện Dự án theo các hiệp định trên; tiến hành thủ tục điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi theo quy định hiện hành và phối hợp với WB rà soát, điều chỉnh và thống nhất kết quả và chỉ số thực hiện Dự án.

* Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” (Dự án) sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ.

UBND tỉnh Ninh Thuận ra Quyết định điều chỉnh Văn kiện Dự án theo thẩm quyền; đôn đốc chỉ đạo thực hiện, bảo đảm Dự án đạt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Công hàm sửa đổi bổ sung Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ hai nước về khoản tài trợ bổ sung cho Dự án.

Thừa Thiên-Huế cần khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng du lịch

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Thừa Thiên-Huế tăng 6,04%; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,03%, công nghiệp-xây dựng tăng 5,36%. Thu ngân sách 2.815 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 8.170 tỷ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ. Có 275 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 3% với số vốn đăng ký đạt 1.034,5 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ dân/doanh nghiệp của tỉnh đạt 168/1. Có 20 xã, chiếm 21,7% đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển; giáo dục và đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh, năm 2015 còn 4,5% (theo chuẩn nghèo 2011-2015). An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, kinh tế-xã hội của tỉnh còn một số khó khăn, nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch còn hạn chế...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục đổi mới tư duy trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân để có nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp bằng tỷ lệ bình quân chung của cả nước.

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, liên ngành, có nguyên tắc thị trường rất cao. Với tỷ lệ đóng góp khoảng 55% GDP, du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thừa Thiên-Huế. Để phát triển, khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng còn rất lớn của ngành du lịch, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế cần chủ động, tích cực đổi mới mạnh mẽ về cơ chế, chính sách, mà trước hết là nội dung về quản lý đối với tiềm năng này để huy động mọi nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước tham gia đầu tư phát triển du lịch.

Thời gian tới cần tiếp tục khai thác, phát huy tốt hơn các sản phẩm du lịch sẵn có, như di sản văn hóa, ẩm thực, áo dài…; đồng thời, phát triển thêm các sản phẩm du lịch khác biệt, đẳng cấp đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, chữa bệnh và hội thảo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên-Huế tăng cường quản lý quy hoạch đất đai, đô thị, môi trường, quản lý tài nguyên nước; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Có giải pháp trước mắt và lâu dài hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường tại địa phương, không để người dân thiếu đói, sớm ổn định cuộc sống; đẩy mạnh hỗ trợ đánh bắt hải sản xa bờ, đồng thời chuyển đổi ngành nghề phù hợp cho ngư dân, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân tiếp tục bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo.

Cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ tại Cục Hải quan TPHCM.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Kiên quyết thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành theo thông lệ quốc tế, áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro. Trong năm 2016, phải giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30-35% hiện nay xuống còn 15%.

Cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam rà soát cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra theo hướng kiểm tra ít nhất có thể, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm tra, phối hợp với bộ có liên quan xác định rõ trách nhiệm của từng Bộ đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa tránh chồng chéo. Trường hợp có ý kiến khác nhau, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, chuyển mạnh sang hậu kiểm, công nhận kết quả kiểm tra của các nước đã ký kết hiệp định công nhận lẫn nhau với Việt Nam; rà soát các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập khẩu, hải quan, bảo đảm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm các quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành chậm nhất ngày 30/9/2016, nghiêm túc nghiên cứu các phản ánh về các vướng mắc, khó khăn, bất hợp lý và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp về vấn đề kiểm tra chuyên ngành, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, thông báo công khai và trả lời cho doanh nghiệp.

Các bộ tiếp tục chỉ đạo đổi mới tổ chức, hoạt động nâng cao năng lực các đơn vị kiểm tra chuyên ngành và tại các điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung. Thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn đối với các đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu xã hội hóa mạnh mẽ công tác này, tránh độc quyền, tạo cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kiểm tra chuyên ngành.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong kiểm tra chuyên ngành

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan nghiên cứu đầu tư các điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung, xã hội hóa công tác kiểm tra chuyên ngành. Bộ Tài chính có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng văn bản điện tử của đại lý hải quan. Các bộ có trách nhiệm xem xét, quyết định áp dụng văn bản điện tử trong kiểm tra chuyên ngành, trường hợp không áp dụng phải có giải trình cụ thể, công khai.

Các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra chuyên ngành, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra với hải quan, thực hiện tốt cơ chế một cửa quốc gia.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Chính phủ về vấn đề kiểm tra hiệu suất năng lượng, dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa nhập khẩu; có đề xuất sửa đổi cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp nhập khẩu theo hướng chủ động công nhận và dán nhãn các phương tiện, thiết bị nhập khẩu (trong đó có động cơ) xuất xứ từ các nước có tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn Việt Nam, trình Chính phủ xem xét, quyết định. Trong khi chưa sửa đổi các văn bản có liên quan thì thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ.

Đề xuất giải pháp đăng ký số xe điện 4 bánh


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc quản lý hoạt động đối với xe 4 bánh có gắn động cơ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Công an, Bộ Tài chính đề xuất giải pháp đăng ký số xe điện 4 bánh đang lưu hành tại các địa phương được phép thí điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2016.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc tiếp tục thí điểm vận hành xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng chỉ được xem xét đối với phương tiện mới khi đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

Nâng công suất nhà ga Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Hệ thống nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được nâng công suất đạt khoảng 40-50 triệu hành khách/năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Do sự tăng trưởng nhanh của ngành hàng không trong thời gian qua, hiện nay Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã quá tải, thiếu cả đường lăn, sân đỗ và nhà ga, dẫn đến nhiều chuyến bay phải bay chờ, gây thiệt hại lớn về kinh tế và đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Để giải quyết tình thế trong thời gian Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang chuẩn bị được triển khai đầu tư (nhanh nhất đến năm 2025 mới có thể hoàn thành), việc nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là giải pháp hiệu quả nhất và cần thiết trong giai đoạn trước mắt.

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng khu đất quốc phòng phía tây Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (khoảng 21 ha) để đầu tư nâng cao năng lực khai thác sân đỗ tàu bay, đường lăn và nhà ga, nâng công suất hệ thống nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt khoảng 40-50 triệu hành khách/năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngoài nhà ga lưỡng dụng đã có trong quy hoạch, thống nhất với Bộ Quốc phòng nghiên cứu quy hoạch thêm các nhà ga khoảng 10-20 triệu hành khách/năm và 01 trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà ga hành khách lưỡng dụng đã có trong quy hoạch; chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để đầu tư cải tạo, mở rộng sân đỗ tàu bay và đầu tư mở rộng đường lăn.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian triển khai thực hiện các giải pháp nêu trên, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn bay, cả dân sự và quân sự; tổ chức khai thác có hiệu quả để hạn chế tình trạng máy bay phải bay chờ lâu. Bộ Giao thông vận tải phối hợp Bộ Quốc phòng quy hoạch lại đường bay trên không. Bộ Quốc phòng cần tính toán điều chỉnh các hoạt động bay quân sự cho phù hợp, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, vừa đáp ứng được yếu tố quốc phòng.

UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổ chức lại hệ thống giao thông kết nối vào sân bay để hạn chế tình trạng ùn tắc; sớm thực hiện đầu tư tuyến đường mới vào sân bay và các nút giao thông khác mức.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ liên quan đề xuất việc hỗ trợ vốn Nhà nước thực hiện các dự án nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (nếu có), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.