(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 12/8/2019.
Bình Định tập trung phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du lịch

Tỉnh Bình Định cần tập trung phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du lịch nhằm đưa du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ nhân lực phát triển du lịch.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những kết quả quan trọng đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định những năm qua. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó nông nghiệp tăng 3,52%, công nghiệp tăng 8,25%, dịch vụ tăng 7,38%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,69%; xuất khẩu 450,4 triệu USD, tăng 12,9%, thu ngân sách trên địa bàn tăng 54%;...

Kết quả kinh tế-xã hội mà tỉnh Bình Định đạt được thời gian qua là tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước nhưng vẫn còn khó khăn: Quy mô kinh tế còn nhỏ, sản xuất nông nghiệp khó khăn do hạn hán, dịch bệnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) chưa cao. Chưa phát huy được tính chủ động của các Sở, ban ngành tại địa phương trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chậm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Phát triển doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, số lượng hợp tác xã còn thấp, mô hình liên kết doanh nghiệp chưa nhiều.

Thông báo cũng nêu rõ, nhiệm vụ, giải pháp lớn từ nay đến cuối năm 2019 và trong thời gian tới là Tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2019 để có giải pháp khả thi hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư vào các nhà máy chế biến các sản phẩm nông nghiệp; tăng cường chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nông nghiệp áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy hải sản, chế biến gỗ...

Xử lý dứt điểm các tồn tại về sử dụng đất đai lấn, chiếm, liên doanh liên kết không đúng quy định; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách người có công với cách mạng; phát triển giáo dục và đào tạo, giải quyết tốt việc làm và xuất khẩu lao động; chủ động phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Về bố trí vốn thanh toán các khoản vay dự án đường ven biển Nhơn Hội-Tam Quan-Hoài Nhơn, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên căn cứ tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội rà soát, ưu tiên bố trí vốn thanh toán cho dự án từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét việc sử dụng vốn ODA, vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để triển khai xây dựng công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Trước mắt, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí thêm máy phát để đảm bảo việc cung cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu.

Về đầu tư cảng cá và khu neo đậu trú bão Tam Quan tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn và hỗ trợ kinh phí đầu tư Đập dâng Phú Phong, tỉnh lập Báo cáo đề xuất dự án và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư công, gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để nghiên cứu, tổng hợp chung vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Phú Yên phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2019

Phú Yên phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 trên 8,3%, thu ngân sách khoảng 5.500 tỷ đồng, xuất khẩu khoảng 165 triệu USD; bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Yên tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (nông nghiệp giảm, công nghiệp, dịch vụ tăng), tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 9,2%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,5%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 62%; xuất khẩu tăng 25%; vốn đầu tư phát triển tăng 84,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Hoạt động hợp tác xã được duy trì, từng bước ổn định và được củng cố, đổi mới về tổ chức, quản lý, bảo tồn nguồn vốn, từng bước có lãi, khắc phục tình trạng thua lỗ, số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khá cao đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ.

Kết quả đạt được thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước nhưng kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn khó khăn: quy mô nền kinh tế nhỏ, thu ngân sách chỉ mới đáp ứng được 50% nhu cầu chi; sản xuất và đời sống của người dân gặp khó khăn do hạn hán và dịch bệnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) xếp thứ hạng thấp...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Phú Yên phải bám sát và tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 để cùng với cả nước có một năm bứt phá phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Chú trọng kiểm soát chặt chẽ dịch tả lợn Châu Phi, tập trung chống hạn, khắc phục tình trạng thiếu nước, tập trung công tác phòng, chống cháy rừng, tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh tăng trưởng.

Đồng thời, rà soát lại các quy hoạch ngành, lĩnh vực, nhất là quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng; tổ chức lập quy hoạch tỉnh, tham khảo thêm tư vấn nước ngoài, có khát vọng để Phú Yên bứt phá, đáp ứng với yêu cầu phát triển mới với tầm nhìn dài hạn cho cả giai đoạn 2021-2030 và đến năm 2045, hướng đến nâng cao đời sống văn hóa, vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn cảnh quan, môi trường.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, cải tạo nguồn nước, huy động tốt các nguồn lực, xây dựng nhiều hồ chứa quy mô phù hợp và hệ thống thủy lợi kết nối các hồ, trên cơ sở đó tính toán cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp; tập trung phát triển du lịch, dịch vụ, hạ tầng cảng biển, hàng không, hạ tầng kết nối Phú Yên với Bắc Vân Phong và các tỉnh Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; rà soát, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX); khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của người đứng đầu các ngành, các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách an sinh xã hội; giải quyết tốt việc làm, giảm nghèo nhanh và bền vững; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2019-2020; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa y tế, quản lý chặt an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị.../.