(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2021.
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại Quyết định 506/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Văn Việt, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kiện toàn bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấp.

Mục tiêu của Đề án nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính để giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

Đề án phấn đấu giai đoạn 2021-2025 giữ ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành ở Trung ương và củng cố ở địa phương nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các ngành, cơ quan có liên quan đến lĩnh vực dân số và phát triển.

Triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; lồng ghép công tác gia đình, trẻ em vào nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; khuyến khích sự tham gia tích cực và tình nguyện của cộng đồng.

Bố trí một viên chức dân số thuộc trạm y tế xã

Theo phê duyệt, giữ ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số và phát triển các cấp như hiện nay; bố trí một viên chức dân số thuộc trạm y tế xã, cộng tác viên dân số tại các thôn, bản, tổ dân phố.

Tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành ở Trung ương và địa phương. Căn cứ tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, thành lập tổ chức phối hợp liên ngành ở Trung ương, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không phát sinh tổ chức, biên chế.

Tăng cường, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành về dân số-kế hoạch hóa gia đình hiện nay để thực hiện nhiệm vụ phối hợp liên ngành về dân số và phát triển ở địa phương, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không phát sinh tổ chức, biên chế.

Triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ của cộng tác viên dân số với công tác gia đình và bảo vệ trẻ em.

Hội đồng Y khoa quốc gia có từ 27-29 thành viên

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia.

Quy chế này quy định về cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn thành viên và hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia (Hội đồng).

Trong đó, về cơ cấu tổ chức, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm. Các Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách các lĩnh vực, công việc theo sự phân công của Chủ tịch; có 1 Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hoạt động chuyên trách giúp Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc thường xuyên của Hội đồng và những việc khác có liên quan khi được Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc ủy quyền. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ủy viên Hội đồng có từ 27-29 thành viên do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm gồm: Đại diện của Tổng hội Y học Việt Nam và một số hội nghề nghiệp chuyên khoa, chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực y tế; đại diện một số cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe; đại diện một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đại diện của một số vụ, cục thuộc Bộ Y tế về đào tạo, khám bệnh, chữa bệnh, pháp chế; 1 thành viên đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạọ.

Thành viên Hội đồng được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại.

Hội đồng Y khoa quốc gia hoạt động theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, độc lập, công khai, minh bạch khi thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng...

Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương gồm: 1- Vụ Chính sách; 2- Vụ Pháp chế; 3- Vụ Dự toán thu thuế; 4- Vụ Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế; 5- Vụ Kê khai và Kế toán thuế; 6- Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; 7- Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế; 8- Cục Thuế doanh nghiệp lớn; 9- Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân; 10- Vụ Hợp tác Quốc tế; 11- Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng; 12- Vụ Tổ chức cán bộ; 13- Vụ Tài vụ-Quản trị; 14- Văn phòng; 15- Cục Công nghệ Thông tin; 16- Trường Nghiệp vụ Thuế; 17- Tạp chí Thuế.

Các tổ chức quy định từ 1 đến 15 là các tổ chức hành chính giúp Tổng Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước; các tổ chức quy định tại điểm 16 và 17 là đơn vị sự nghiệp.

Việc thành lập phòng thuộc Văn phòng và phòng thuộc cục thuộc Tổng cục Thuế phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2021.

Kiểm tra, xử lý hiện tượng "thần y"

Báo Sài Gòn giải phóng điện tử (sggp.org.vn) các ngày từ 22-25/3/2021 có loạt bài "Thần y" phản ánh: Gần đây, hiện tượng tự xưng "lương y", "thần y" chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội, quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, giới thiệu thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép. Trên nhiều mạng cũng xuất hiện nhiều nhóm tự xưng "thần y" chữa được nhiều bệnh như yếu sinh lý, hiếm muộn, vô sinh... và cũng chưa có cơ quan chức năng nào xử lý.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.

Công nhận 2 địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận huyện Thanh Oai và huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND 2 huyện: Thanh Oai, Phúc Thọ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.