(Chinhphu.vn) - Ngày 9/9, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Ngân hàng BIDV đã ký Hợp đồng tài trợ vốn cho 3 dự án lưới điện truyền tải. Tổng giá trị của hợp đồng 1.045 tỷ đồng.  ​

Lễ ký kết giữa EVNNPT với BIDV

Hợp đồng tín dụng được ký kết sẽ tài trợ vốn cho 3 dự án là Trạm biến áp 220 kV Bảo Thắng trị giá 259,4 tỷ đồng; Trạm biến áp 500/220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải trị giá 495 tỷ đồng và đường dây 220 kV Duyên Hải-Trà Vinh trị giá 290 tỷ đồng.

Đây là các dự án cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 203/TTg-KTN ngày 31/1/2013.

Dự án Trạm biến áp 220 kV Bảo Thắng là công trình quan trọng trong Tổng sơ đồ điện VII, có nhiệm vụ truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện thuộc khu vực tỉnh Lào Cai vào hệ thống điện trong mùa mưa và cung cấp điện năng cho khu công nghiệp Bảo Thắng và các vùng phụ cận của tỉnh Lào Cai trong mùa khô.

Trạm biến áp 500/220 kV Duyên Hải và Dự án đường dây 220 kV Duyên Hải-Trà Vinh (cùng với các đường dây 500 kV Duyên Hải-Mỹ Tho và đường dây 220 kV Duyên Hải-Mỏ Cày) có vai trò tiếp nhận, truyền tải công suất điện năng của Trung tâm Điện lực Duyên Hải vào hệ thống điện quốc gia, đồng bộ với tiến độ các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 2, 3. Các công trình trên giúp nâng cao độ tin cậy và cấp điện ổn định cho khu vực miền Tây Nam bộ và các trung tâm phụ tải lân cận.

Việc ký kết hợp đồng tài trợ vốn cho các dự án này có ý nghĩa quan trọng để EVNNPT hoàn thành đúng tiến độ các dự án. Đồng thời, góp phần hoàn thành quy hoạch tổng thể Trung tâm Điện lực Duyên Hải-công trình trọng điểm quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 2427/QĐ-BCT ngày 11/5/2012.

Kim Thái