(Chinhphu.vn) - Phiên họp trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào sáng 6/12 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 2.000 đại biểu.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã nghe phổ biến nội quy Đại hội, thông báo về thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu về dự Đại hội và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. Đoàn Chủ tịch

Đại hội gồm có 35 đồng chí, trong đó có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện nhà khoa học, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ, nghệ nhân; đại diện trí thức, dân tộc, tôn giáo, công nhân, nông dân, người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong 2.000 đại biểu tham dự Đại hội có 1.800 đại biểu chính thức, gồm 138 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các bộ, ban, ngành; 167 đại biểu là đại diện tập thể và các cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; 101 đại biểu là “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015. Chiều nay, sẽ diễn ra chương trình biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước Trước phiên họp trù bị đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Thi đua yêu nước. Phiên khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào sáng mai 7/12.

Nguyễn Hoàng