(Chinhphu.vn) – Sáng 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX khai mạc với sự tham dự của 326 đại biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Hà Nam nêu rõ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2011 - 2015 đạt trên 13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 58%, dịch vụ 29,4%, nông, lâm nghiệp giảm còn 12,6%. GDP bình quân đầu người đạt 42,33 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội.

Một trong những dấu ấn của tỉnh Hà Nam trong những năm qua là hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài. Từ năm 2011 đến 31/7/2015, tỉnh đã thu hút được 211 dự án đầu tư (108 dự án trong nước, 103 dự án FDI). 

Năm 2014, Hà Nam đứng trong TOP 10 và 6 tháng đầu năm 2015 đứng trong TOP 5 tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lũy kế đến 31/7/2015, trên địa bàn tỉnh có 510 dự án đầu tư còn hiệu lực (trong đó có 145 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký trên 1.317 triệu USD và 46.207,6 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt khoảng 70% vốn đăng ký.

Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 còn dưới 3%, bình quân giảm 1,98%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Hà Nam xác định 3 khâu đột phá trong phát triển. Đó là đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, làm nền tảng để phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách vào thực tiễn của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển bền vững; nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cơ quan, đơn vị.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả toàn diện mà tỉnh Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần được Đại hội tập trung thảo luận, tìm ra giải pháp và hướng đi cho tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Đó là, Hà Nam vẫn là tỉnh nghèo, thu ngân sách chưa đủ chi, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Các ngành dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Ô nhiễm môi trường còn nặng nề. Trật tự an toàn xã hội có thời điểm diễn biến phức tạp...

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng nêu một số giải pháp để Đại hội thảo luận nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trước hết, Hà Nam cần nhận thức rõ bối cảnh hiện nay là nước ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng có khó khăn, thách thức đan xen gay gắt. Hội nhập quốc tế của ta sâu rộng nhưng mức độ cạnh tranh kinh tế sẽ quyết liệt hơn trên nhiều lĩnh vực.

Về phát triển KT-XH, Hà Nam cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược do Đại hội XI của Đảng đề ra và ba khâu đột phá cụ thể mà Báo cáo chính trị của tỉnh đã nêu, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tiếp tục thu hút các nguồn lực, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, quan tâm hơn nữa đến chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Đi đôi với phát triển kinh tế, tỉnh Hà Nam cần đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, khắc phục bằng được tình trạng ô nhiễm môi trường.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định yếu tố quyết định vẫn là chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, có tinh thần trách nhiệm cao phục vụ nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng vào mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng Hà Nam ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Lê Sơn