(Chinhphu.vn) - Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, sáng 6/12, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và Trưởng các đoàn đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Cùng dự lễ viếng có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ban Tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Trưởng các đoàn đại biểu dự Đại hội.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Ban Tổ chức, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và Trưởng các đoàn đại biểu dự Đại hội đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Những năm qua, “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn còn vang mãi, là động lực tinh thần to lớn, góp thêm sức mạnh cho “người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua”, phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là định hướng quan trọng để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp đó, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đã đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ. Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX”.

Cũng trong sáng 6/12, các Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX của bộ, ngành, địa phương đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, 5 năm qua, Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, thông qua việc ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng như: Bộ Chính trị thông qua Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; các nghị quyết của Chính phủ được ban hành kịp thời, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Chủ đề xuyên suốt là “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 - 2015”, với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, các phong trào thi đua trong cả nước đã phát triển sâu rộng, trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuấn Minh