(Chinhphu.vn) – Sáng 13/1, tại tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc của tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: QĐND

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện, lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội; ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung.

Phát biểu chủ trì hội thảo, đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định, với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về KT-XH, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đối với đất nước, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm đẩy mạnh phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ, Tây duyên hải Trung bộ và Tây Nguyên vào những năm tiếp theo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều vấn đề, nội dung sát với chủ đề của hội thảo như: Công tác cân đối, bảo đảm nguồn lực và giám sát ngân sách Nhà nước đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 do đồng chí Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội trình bày; một số vấn đề về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số Việt Nam do đồng chí Hoàng Thị Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội báo cáo; công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định đồng bào DTTS di cư tự phát, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh Đắk Lắk hiện nay do lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk phát biểu...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: QĐND

Cùng với tham luận của đại diện, lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất giải pháp với quyết tâm chính trị cao để triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng yếu như: Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS; giải quyết tốt vấn đề về đất đai, việc làm nhằm giúp đồng bào DTTS nâng cao thu nhập; làm tốt công tác định canh, định cư, phát triển văn hóa, giáo dục tại vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới, hải đảo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh…

theo Quân đội nhân dân