(Chinhphu.vn) - Chiều 5/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã có cuộc làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Ngô Bé cho biết đã triển khai, quán triệt cụ thể các Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy.

Cụ thể, Tỉnh ủy đã tổ chức lãnh đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng đã đổi mới công tác cán bộ; việc phân công, phân cấp quản lý, chế độ kiểm tra công tác cán bộ, chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện và đi vào nề nếp, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuy nhiên, Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trên địa bàn. Đó là nhận thức của một số ít tập thể và cá nhân về nội dung của Nghị quyết chưa đầy đủ, ít nêu khuyết điểm mà nặng về phản ánh chuyên môn; biện pháp khắc phục chưa sát, một số nơi chưa khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh; quá trình kiểm điểm chưa tự giác, thiếu cầu thị…

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát Đảng viên chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên xem nhẹ công tác tự phê bình và phê bình, thiếu tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, làm giảm lòng tin của nhân dân.

Cụ thể, các sai phạm của lãnh đạo huyện Hồng Ngự, Tháp Mười và một số Đảng viên là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho Tỉnh. Theo đó, Ban thường vụ huyện ủy Hồng Ngự nhận kỷ luật cảnh cáo, Chi bộ cơ sở Văn phòng huyện ủy Hồng Ngự bị khiển trách. Tổng số Đảng viên ở Đảng bộ huyện Hồng Ngự, Tháp Mười có khuyết điểm, vi phạm là 49 người. Trong đó, phải truy tố 7 người (1 Tỉnh ủy viên là Bí thư Huyện ủy, 2 phó Bí thư Huyện ủy, 1 Huyện ủy viên và 3 Đảng viên). Các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật 7 người (1 Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, 1 nguyên Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, 2 Huyện ủy viên, 1 Đảng viên cơ sở và 2 chi ủy viên cơ sở).

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Thuấn cũng cho biết, ngay tại Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã phát hiện được hơn 150 Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị. Đảng ủy Công an tỉnh đã và đang giao cho các tổ chức và cá nhân kèm cặp, bồi dưỡng. Qua một năm kèm cặp, đã có hơn 50 người có tiến bộ rõ rệt, nếu hết năm 2014 mà những cán bộ, Đảng viên vẫn bị đánh giá không có chuyển biến về tư tưởng và hoàn thành nhiệm vụ thì thực hiện cho ra quân. Đã có một sỹ quan cấp tá bị truy tố trước pháp luật vì vi phạm pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và Thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Tỉnh ủy và Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã nghiêm túc tiếp thu, nhìn nhận rõ những ưu và khuyết điểm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Phó Thủ tướng nêu rõ, báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy thể hiện rõ việc không tô hồng, bôi đen, tương đối cụ thể; quá trình thảo luận làm việc thể hiện dân chủ, thống nhất cao giữa Đoàn kiểm tra và Ban thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại địa phương.

Cụ thể, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát các vấn đề, điển hình là sau Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra biện pháp khắc phục các khuyết điểm đối với các vụ việc nổi cộm như ở Hồng Ngự, Tháp Mười. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ; đánh giá cán bộ sát hơn dựa trên hiệu quả công việc, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, tạo điều kiện động viên cán bộ; công tác luân chuyển, đề bạt đúng quy trình, nguyên tắc, khách quan; tổ chức thi tuyển giám đốc các sở, ngành, kê khai và công khai tài sản của cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong phòng chống tham nhũng ở Đồng Tháp được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đó là việc khắc phục khuyết điểm của Tỉnh ủy chưa theo đúng lộ trình đề ra, vẫn còn trường hợp người đứng đầu cấp ủy vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu hiện sự độc đoán, chuyên quyền; nhiều vụ việc nóng, bức xúc để kéo dài làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân; chất vấn trong Đảng cần làm tốt hơn để thể hiện rõ tinh thần dân chủ…

Bên cạnh đó, Đồng Tháp cần nhận diện, rà soát những cán bộ yếu kém với cơ chế, chính sách, phương pháp thực hiện hiệu quả hơn; làm tốt công tác tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân; khắc phục những tồn tại được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4; tăng cường công tác kỷ luật, giám sát nhằm ngăn chặn vi phạm của cán bộ, đảng viên, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài…

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Tỉnh ủy Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, nghiên cứu và báo cáo với Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

Lê Sơn