(Chinhphu.vn) – Sáng 22/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thống kê. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Báo cáo do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm trình bày tại Hội nghị cho biết trong năm 2017, toàn ngành đã thực hiện 1 cuộc tổng điều tra và 28 cuộc điều tra thống kê lớn, quan trọng trong kế hoạch, trong đó có cuộc tổng điều tra kinh tế. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 lần đầu tiên thu thập thông tin về hoạt động gia công hàng hóa cho nước ngoài của các doanh nghiệp, của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Tổng cục Thống kê đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2017 và đề xuất các giải pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ để chỉ đạo, điều hành.

Các chương trình phần mềm tin học chuyên ngành về nhập tin, xử lý các cuộc điều tra được cập nhật thường xuyên và sử dụng tương đối hiệu quả. Năm 2017, Tổng cục Thống kê áp dụng công nghệ nhận dạng ký tự thông minh trong xử lý kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 nên đã hạn chế được sai sót do người nhập tin và rút ngắn thời gian xử lý so với cách nhập tin truyền thống.

Trong năm 2017, công tác phân tích và dự báo được quan tâm và đẩy mạnh, nhất là các phân tích chuyên sâu, chuyên đề.

Tổng cục Thống kê đã thành lập Tổ công tác thực hiện biên soạn GRDP; đã xây dựng, cài đặt và triển khai phần mềm biên soạn số liệu GDP toàn quốc và GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng kế hoạch.

Năm 2018, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục nghiên cứu và cải tiến các phương án điều tra phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào nghiên cứu cải tiến phương án điều tra doanh nghiệp theo hướng tăng cường sử dụng dữ liệu thuế. Nghiên cứu phương pháp luận và chuẩn bị cho việc chuyển đổi năm gốc so sánh từ năm 2010 sang năm 2020.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị này.

Đức Tuân