(Chinhphu.vn) – Sáng 24/1, Phó Thủ  tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự phiên họp “Thiết lập chương trình nghị sự toàn cầu cho chuyển đổi nông nghiệp” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sỹ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ hình thành chuỗi giá trị cho một số ngành hàng nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên. Ảnh VGP/Hải Minh
Theo Phó Thủ tướng, trong những năm qua, nông nghiệp Việt Nam đóng vai trò đổi mới tiên phong, là nền tảng phát triển kinh tế, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn.

Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ  tướng Chính phủ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng chiến lược của việc đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đây là nội dung quan trọng trong tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó phải tập trung thực hiện đồng thời việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phải đặt người nông dân vào vị trí trung tâm và vai trò chủ thể.

3 năm qua, với việc tiến hành các mô hình thử nghiệm của các nhóm chuyên trách công tư (Taskforce), Việt Nam đã từng bước thử nghiệm các kĩ thuật mới, áp dụng các tiêu chuẩn vững bền cho một số ngành hàng chiến lược.

Phó Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiến hành đổi mới về tổ chức sản xuất, khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng, nhất là giữa người nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, dịch vụ với quy mô phù hợp, đồng thời sẽ hình thành chuỗi giá trị cho một số ngành hàng, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Nỗ lực này sẽ cho phép ngành nông nghiệp phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh, có khả năng cạnh tranh và thị trường tiêu thụ.

Việt Nam cũng sẽ từng bước hình thành những tổ hợp nông-công nghiệp-dịch vụ công nghệ cao, gắn kết chặt chẽ với người nông dân và hướng tới xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp đa chức năng, phát triển bền vững. Đây chính là giải pháp mà Chính phủ Việt Nam đang quyết tâm hướng tới.
Các đại biểu dự phiên họp “Thiết lập chương trình nghị sự toàn cầu cho chuyển đổi nông nghiệp” tại Davos, Thụy Sỹ. Ảnh VGP/Hải Minh

Đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực của các tổ chức phát triển quốc tế và đầu tư hiệu quả của các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Thủ tướng cho rằng đây là thời điểm để phối hợp với nhau biến tiềm năng thành thực tế.

Hình thức hợp tác công tư, với sự  tham gia của các công ty đa quốc gia sẽ góp phần quan trọng để đưa nông sản Việt Nam vươn ra thế  giới. Về mặt xã hội, đây là cách tốt nhất  để thực hiện đầu tư gắn kết, qua đó đưa người nông dân nhỏ - chiếm đa số ở nông thôn Việt Nam – tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đó là cách thiết thực nhất để thực hiện 3 mục tiêu của "Tầm nhìn mới cho nông nghiệp" về kinh tế, xã hội và môi trường.

Chính phủ Việt Nam cam kết là quốc gia tiên phong trong chương trình "Tầm nhìn mới cho nông nghiệp" nhằm phát huy lợi thế đất nước, đồng thời đóng vai trò tích cực trong quá trình góp phần đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, và phát triển vững bền trên phạm vi toàn cầu.

Hải Minh