(Chinhphu.vn) - Những dự án, nhiệm vụ chi cấp thiết được tạm ứng trước dự toán để thực hiện. Việc chi ứng trước dự toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương do Chủ tịch UBND quyết định và chịu trách nhiệm thu hồi các khoản chi ứng trước.

Ông Trương Ngọc Sơn (Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) thắc mắc: Huyện Mường Lát thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở vào mùa mưa, UBND huyện cho ứng trước dự toán năm 2010 để bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án đường giao thông Piềng Tật, Na Hào, xã Mường Chanh và tường kè chống sạt lở trụ sở UBND xã Mường Chanh. Ông Sơn muốn biết: Việc ứng trước dự toán như trên có đúng với quy định không và có phải trình cơ quan cấp trên quyết định không?

Vấn đề ông Sơn hỏi, ngày 12/1/2010 Bộ Tài chính đã có Văn bản số 537/BTC-ĐT trả lời như sau:

Nếu việc ứng trước dự toán năm 2010 của UBND huyện Mường Lát để đầu tư cho các dự án đường giao thông Piềng Tật, Na Hào, xã Mường Chanh và tường kè chống sạt lở trụ sở UBND xã Mường Chanh phù hợp với Khoản 3 Điều 57 Luật Ngân sách nhà nước và Khoản 1; Khoản 4 Điều 61 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ thì việc ứng trước dự toán năm 2010 là đúng quy định.

Việc chi ứng trước dự toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương do Chủ tịch UBND quyết định và chịu trách nhiệm thu hồi các khoản chi ứng trước.

Tại Khoản 3 Điều 57 Luật Ngân sách nhà nước quy định: "Đối với những dự án, nhiệm vụ chi cấp thiết được tạm ứng trước dự toán để thực hiện."

Tại Điều 61 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước quy định việc ứng trước dự toán Ngân sách Nhà nước như sau:

"1. Các trường hợp sau đây được chi ứng trước dự toán ngân sách năm sau trong phạm vi khả năng cho phép của quỹ ngân sách:

a. Các dự án, công trình quốc gia và công trình xây dựng cơ bản thuộc nhóm A, đủ điều kiện thực hiện theo quy định của Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, đang thực hiện và cần phải đẩy nhanh tiến độ.

b. Các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách được xác định thuộc dự toán năm sau, nhưng phải thực hiện ngay trong năm, chưa được bố trí trong dự toán và nguồn dự phòng không đáp ứng được.

...

3. Việc chi ứng trước dự toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyết định và chịu trách nhiệm thu hồi các khoản chi ứng trước.

4. Việc chi ứng trước dự toán không được ảnh hưởng đến việc bố trí dự toán năm sau. Tổng số chi ứng trước dự toán chi ngân sách năm sau cho các cơ quan, đơn vị không vượt quá 20% dự toán chi ngân sách theo từng lĩnh vực tương ứng năm hiện hành đã giao hoặc số kiểm tra dự toán chi ngân sách năm sau đã thông báo cho cơ quan, đơn vị đó. Khi phân bổ dự toán ngân sách cho năm sau, cơ quan phân bổ dự toán ngân sách phải bảo đảm bố trí dự toán cho các công trình, nhiệm vụ được chi ứng trước dự toán đủ nguồn hoàn trả mức đã ứng trước theo đúng thời gian quy định."

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc