(Chinhphu.vn) - Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến 17h00 ngày 9/6, số dư của Quỹ đạt 4.215 tỷ đồng.

Số tiền này đã bao gồm ngoại tệ quy đổi.

Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đã nhận được sự đóng góp của 253.721 tổ chức, cá nhân.

BT