(Chinhphu.vn) - Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có công văn số 248/DSVH-DT đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội truy tìm số cổ vật, hiện vật bị mất trong thời gian vừa qua.

Cục Di sản Văn hóa nhận được thông tin phản ánh chỉ trong thời gian ngắn, tại một số di tích được xếp hạng và kiểm kê trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị kẻ gian trộm cắp hiện vật. Các vụ trộm cắp xảy ra đồng thời vào thời điểm cả nước đang phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy sự phức tạp của vụ việc.

Do đó, Cục Di sản Văn hóa đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp thông tin về hiện vật cho cơ quan chức năng để phục vụ điều tra. Đồng thời, kiểm kê hiện vật tại các di tích bị mất cắp; đề xuất biện pháp bảo vệ di tích.

Cục Di sản Văn hóa cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội báo cáo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng có liên quan nhanh chóng tổ chức truy tìm để trả lại hiện vật bị mất cắp cho di tích; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ việc. Yêu cầu chính quyền các địa phương và các Ban quản lý di tích thực hiện nghiêm ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 2009/BVHTTDL-DSVH.

Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thường xuyên nhắc nhở về tình trạng mất cắp hiện vật ở di tích. Công văn số 2009/BVHTTDL-DSVH ngày 28/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ, trong những năm qua, nhiều tỉnh thành đã làm tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, tuy nhiên, vẫn còn địa phương chưa chủ động trong việc kiểm kê, xếp hạng di tích; tình trạng mất cắp hiện vật, cháy ở di tích vẫn tiếp tục xảy ra hàng năm...

Để tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở quản lý văn hóa và UBND các quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về di sản văn hóa; mở cuộc vận động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân địa phương để quán triệt pháp luật về di sản văn hóa đến các tổ chức đoàn thể xã hội, các hội và mọi người dân.

Đặc biệt, về tình trạng mất cắp hiện vật, cổ vật ở di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn và cơ chế phối hợp quản lý giữa UBND cấp xã với tổ chức quản lý di tích, hoặc người được giao trông coi di tích. Đồng thời, tăng cường tuần tra, canh gác kết hợp lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích.

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích, quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở địa phương, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.

HA