(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Viện Goethe Hà Nội phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan Phim tài liệu khoa học quốc tế 2020 - Đợt 2 trong thời gian từ ngày 20/11 - 31/12/2020.

Liên hoan phim sẽ diễn ra tại một số trường học và thư viện trong địa bàn các tỉnh: Cần Thơ, Bình Thuận, Ninh Thuận, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh.

Các phim được trình chiếu theo Giấy phép số 229/QĐ-ĐA ngày 31/8/2020 của Cục Điện ảnh về việc cho phép giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam. Việc tổ chức các hoạt động chiếu phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành.