(Chinhphu.vn) – Chiều 12/8, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã công bố sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong công an nhân dân”, nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú; Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật Phạm Chí Thành; đại diện các bộ, ngành liên quan.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân” được thực hiện theo Kế hoạch số 174-KH/ĐUCA, ngày 07/02/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương, là ấn phẩm đầu tiên của ngành Kiểm tra Đảng của Công an nhân dân, cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, đánh giá thực trạng, dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng Công an nhân dân; đồng thời là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện.

Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ luôn dành sự quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an dân để đảm bảo xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, trong đó công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng giữ vai trò hết sức quan trọng. Cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trước dân là ấn phẩm quan trọng đầu tiên của ngành kiểm tra Đảng trong lực lượng Công an nhân dân được biên soạn một cách bài bản, công phu, cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, tổng kết thực tiễn, đánh giá sát đúng chúng thực trạng, chỉ ra những nguyên nhân của những kết quả, những hạn chế đề ra, phương hướng, giải pháp góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong lực lượng Công an nhân dân và ấn phẩm quan trọng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng quan dân về ý nghĩa bây giờ các cấp tiến tới.

Xuất phát từ yêu cầu của công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, ngày 22/11/1948, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 463/NV-NgĐ đặt tại Nha Công an Trung ương chức Thanh tra Công an và đặt tại các sở công an khu chức kiểm tra công an khu. Nhằm tăng cường sức chiến đấu của Đảng trong Công an nhân dân, ngày 10/01/1980, phiên họp đầu tiên của Đảng ủy Bộ Nội vụ (nay là Đảng ủy Công an Trung ương) đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ và thành lập Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở trực thuộc. Từ đó đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đã không ngừng phát triển lớn mạnh, hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; được các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân và nhân dân yêu mến, tin tưởng.

Nguồn tài liệu nghiên cứu, biên soạn cuốn sách được tổng hợp, hệ thống hóa từ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác Công an nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân nói riêng; các bài nói, bài viết, bài phát biểu thể hiện sự quan tâm, chăm lo giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập; chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn lực lượng Công an; các báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân. Đặc biệt, các số liệu trong cuốn sách được phân tích, tổng hợp dựa trên hệ thống các phiếu khảo sát gửi cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong toàn lực lượng Công an, do đó có độ chính xác và tin cậy cao. Bên cạnh đó, cuốn sách tham khảo các nghiên cứu chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Cuốn sách ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), góp phần tôn vinh những đóng góp thầm lặng song hết sức vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

Cuốn sách là kết quả của sự chỉ  đạo tập trung, thống nhất, khoa học của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể nhóm nghiên cứu, biên soạn và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong lực lượng Công an nhân dân với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi Lễ công bố và bàn giao sách, Ban Tổ chức có trưng bày giới thiệu nhiều ấn phẩm của Bộ Công an về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội... được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thời gian qua./.

Lê Sơn