(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp thăm dò khảo cổ tại địa điểm ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc; địa điểm gò Côn Éc, xã Thông Bình và địa điểm gò chùa Tám Âu, xã Tân Thành B thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Thời gian thăm dò từ nay đến ngày 31/12/2020, trên diện tích 60m². Chủ trì thăm dò là ông Đặng Văn Thắng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò khảo cổ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phải có báo cáo kết quả thăm dò khảo cổ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ các địa điểm đã thăm dò khảo cổ trong thời gian chậm nhất 01 tháng, gửi về Bộ.  

Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò khảo cổ nói trên đúng với nội dung Quyết định.