(Chinhphu.vn) - Sau khi xác định danh tính các nạn nhân, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã liên hệ với từng gia đình nạn nhân để thông báo một số thông tin liên quan đối với những nạn nhân này.

  Danh tính 39 nạn nhân:
   
  1. Đinh Đình Bình; quê quán: Hải Phòng
  2. Võ Nhân Du; quê quán: Hà Tĩnh
  3. Cao Tiến Dũng; quê quán: Nghệ An
  4. Nguyễn Tiến Dũng; quê quán: Quảng Bình
  5. Lê Văn Hà; quê quán: Nghệ An
  6. Nguyễn Ngọc Hà; quê quán: Quảng Bình
  7. Nguyễn Văn Hiệp; quê quán: Nghệ An
  8. Trần Ngọc Hiếu; quê quán: Hải Dương
  9. Hoàng Văn Hợi; quê quán: Nghệ An
  10. Nguyễn Bá Vũ Hùng; quê quán: Thừa Thiên - Huế
  11. Trần Mạnh Hùng; quê quán: Hà Tĩnh
  12. Nguyễn Huy Hùng; quê quán: Hà Tĩnh
  13. Nguyễn Văn Hùng; quê quán: Nghệ An
  14. Võ Văn Linh; quê quán: Hà Tĩnh
  15. Trần Hải Lộc; quê quán: Nghệ An
  16. Nguyễn Đình Lượng; quê quán: Hà Tĩnh
  17. Phạm Thị Trà My; quê quán: Hà Tĩnh
  18. Võ Ngọc Nam; quê quán: Nghệ An
  19. Trần Thị Ngọc; quê quán: Nghệ An
  20. Nguyễn Văn Nhân; quê quán: Hà Tĩnh
  21. Bùi Thị Nhung; quê quán: Nghệ An
  22. Trần Thị Mai Nhung; quê quán: Nghệ An
  23. Phạm Thị Ngọc Oanh; quê quán: Nghệ An
  24. Nguyễn Huy Phong; quê quán: Hà Tĩnh
  25. Nguyễn Minh Quang; quê quán: Nghệ An
  26. Đinh Đình Thái Quyền; quê quán: Hải Phòng
  27. Nguyễn Trọng Thái; quê quán: Nghệ An
  28. Bùi Phan Thắng; quê quán: Hà Tĩnh
  29. Phan Thị Thanh; quê quán: Hải Phòng
  30. Cao Huy Thành; quê quán: Nghệ An
  31. Lê Ngọc Thành; quê quán: Nghệ An
  32. Trần Thị Thơ; quê quán: Nghệ An
  33. Trần Khánh Thọ; quê quán: Hà Tĩnh
  34. Hoàng Văn Tiếp; quê quán: Nghệ An
  35. Nguyễn Đình Tứ; quê quán: Nghệ An
  36. Nguyễn Thọ Tuân; quê quán: Nghệ An
  37. Dương Minh Tuấn; quê quán: Quảng Bình
  38. Đặng Hữu Tuyên; quê quán: Nghệ An
  39. Nguyễn Thị Vân; quê quán: Nghệ An.
  theo Bộ Công an