(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Theo đó, Chủ đề Tháng hành động năm 2019 là “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.
Ảnh minh họa

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm trên phạm vi toàn quốc theo Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020. Đây là năm thứ tư Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai Tháng hành động.

Mục đích của việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 nhằm: Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ dộng, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Đồng thời, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan…

Lễ phát động tại Quảng Ngãi

Theo Kế hoạch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, dự kiến vào ngày 9/11/2019 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Các địa phương tùy theo tình hình cụ thể tổ chức Lễ phát động hoặc mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trong thời gian từ ngày 10-15/11/2019.

Đồng thời, tổ chức chuỗi các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động như: Họp báo, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại chính sách, truyền thông trên mạng xã hội, diễu hành, triển lãm tranh/ảnh, cuộc thi, chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao… về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống báo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Bên cạnh đó, gặp gỡ, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (đặc biệt là ở cấp cơ sở); tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy bình đẳng giới như tặng quà, học bổng, cho vay vốn hỗ trợ sản xuất cho các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái; tổ chức một số đoàn kiểm tra liên ngành, thanh tra về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị trong Tháng hành động.

Tuệ Văn