(Chinhphu.vn) - Bộ Y tế đã chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận sức khỏe thuyền viên đến tối đa đến ngày 31/7/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Ảnh minh họa
Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế vừa có văn bản về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến thời hạn giấy chứng nhận (GCN) sức khỏe của thuyền viên trong thời điểm dịch
COVID-19.
Cụ thể, Bộ Y tế ủng hộ đối với giấy chứng nhận sức khỏe thuyền viên đã hết thời hạn từ 3-4 tháng dựa trên kết quả tình trạng sức khỏe của thuyền viên tại GCN sức khỏe và xác nhận của sĩ quan phụ trách y tế trên tàu qua Tele-Medicine về tình trạng sức khỏe hiện tại của thuyền viên với cơ sở đã cấp GCN sức khỏe trước đó. Thời gian gia hạn tối đa đến hết ngày 31/7/2020.
Ngay sau khi Bộ Y tế có văn bản, Cục Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu các cảng vụ trực thuộc phổ biến nội dung này cho các chủ tàu, các tổ chức quản lý, cung ứng thuyền viên và cơ quan đại lý tàu biển trong khu vực quản lý.
Trước đó, căn cứ vào hướng dẫn của các tổ chức hàng hải quốc tế về nội dung liên quan đến chứng chỉ của thuyền viên trong mùa dịch COVID-19 và các chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đã quyết định kể từ ngày 31/3/2020, các loại chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM), giấy công nhận GCNKNCM, giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận của thuyền viên do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, của thuyền viên đang đảm nhiệm chức danh trên tàu biển bị hết hạn sẽ được gia hạn sử dụng tiếp 3 tháng tính từ ngày chứng chỉ thuyền viên đó hết hạn. Thời gian gia hạn tối đa đến hết ngày 31/7/2020.
Việc gia hạn này nhằm giải quyết khó khăn của chủ tàu trong việc thay thế, bổ sung thuyền viên cho tàu biển do chính sách đóng cửa biên giới, phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh của hầu hết các nước trên thế giới.
GT