(Chinhphu.vn) - Theo Thông báo của Thanh tra Chính phủ, từ ngày 21/6/2021 Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội có địa chỉ tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Hà Đông, 182 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông được chuyển đến địa chỉ số 1 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông.


Trụ sở Tiếp công dân Trung ương mới xây dựng đã hoàn thành

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội tạm thời dừng tiếp công dân trong thời gian chuyển địa điểm trong 1 ngày (ngày 18/6). Từ ngày 21/6, Trụ sở Tiếp công dân tại Hà Nội hoạt động bình thường.

* Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện đầu tư xây dựng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội ở địa chỉ số 01 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội từ năm 2018.

Trong thời gian thi công xây dựng, Ban Tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội hoạt động tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Hà Đông, địa chỉ số 182 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Đến nay, công trình xây dựng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại số 01 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông đã hoàn thành.

Chí Kiên