(Chinhphu.vn) - Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an mở chuyên mục “Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính” nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực “Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân”, “Quản lý xuất nhập cảnh” và “Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông” của lực lượng Công an.

 

Nội dung Chuyên mục sẽ gồm các thông tin hướng dẫn về quyền của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; các quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng Công an.

Ngoài ra, Chuyên mục cũng cung cấp thông tin về danh sách tên, địa chỉ, số điện thoại các cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc để thuận lợi cho người dân trong việc đến các cơ quan Công an có chức năng giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực nêu trên.

Thông tin chi tiết của Chuyên mục “Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính” có đường dẫn tại địa chỉ: http://bocongan.gov.vn/huong-dan-tthc/pages/huong-dan.aspx