(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định sẽ nỗ lực bảo đảm cung cấp điện trong mọi tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhằm góp phần tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Hiện nay, dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày càng lan rộng tại nhiều quốc gia và đã tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.

EVN cho biết ngay từ khi bắt đầu xuất hiện dịch ở Việt Nam, EVN đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại từng cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc đang tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”   vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn và sức khỏe của cán bộ công nhân viên (CBCNV), EVN và các đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công văn, công việc, tăng cường làm việc trực tuyến, họp trực tuyến giữa các đơn vị, bộ phận trong Tập đoàn và với các đối tác, khách hàng; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, cung cấp các dịch vụ điện qua mạng; xây dựng phương án cho CBCNV làm việc từ xa để giảm số người làm việc tại trụ sở cơ quan; hạn chế tối đa tổ chức hội họp trực tiếp đông người, đi công tác trong và ngoài nước.

Đối với công tác tiếp nhận yêu cầu các dịch vụ điện (như cấp điện mới, các dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện): các tổng công ty điện lực tiếp tục tổ chức thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu qua tất cả các kênh cung cấp dịch vụ (bao gồm tại các trung tâm chăm sóc khách hàng và tại phòng giao dịch khách hàng...), đặc biệt ưu tiên qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong tháng 3/2020, các tổng công ty điện lực đã tiếp nhận 745.000 yêu cầu về dịch vụ điện, trong đó 92,5% số yêu cầu được khách hàng thực hiện trực tuyến và qua các trung tâm chăm sóc khách hàng. Từ khi Cổng Dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động ngày 9/12/2019 đến đầu tháng 4/2020, đã có trên 23.000 hồ sơ xử lý trên Cổng, trong đó số yêu cầu về dịch vụ điện do EVN tiếp nhận, xử lý trên Cổng đã đạt 12.700 hồ sơ, chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số hồ sơ xử lý trên Cổng.

Trong công tác vận hành hệ thống điện, EVN đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh, bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn, liên tục. Các cơ quan, bộ phận có chức năng nhiệm vụ quan trọng như các trung tâm điều độ, các nhà máy điện, các trạm biến áp sẵn sàng các giải pháp bảo đảm cung cấp điện trong các kịch bản, kể cả tình huống cực đoan.

Các đơn vị thành viên đã xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, liên tục và chủ động phòng chống dịch, ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Nhiều đơn vị đã tổ chức lực lượng vận hành nghỉ tập trung sau ca làm việc, bố trí các kíp trực tách biệt nhau sẵn sàng cho việc thay thế, xoay vòng, ứng trực hỗ trợ lẫn nhau nhằm bảo đảm nguồn nhân lực được phân bổ tối ưu trong điều kiện vừa phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phải bảo toàn lực lượng lao động trong suốt quá trình phòng chống dịch.

Mặc dù một số cán bộ nhân viên ở một số đơn vị ngành điện phải tự cách ly (dạng F2, F3, F4) theo đúng yêu cầu của các cơ quan chức năng nhưng các đơn vị đã chủ động bố trí nhân lực thay thế, vì vậy đã bảo đảm nhiệm vụ vận hành hệ thống điện và cung cấp điện cho khách hàng luôn thông suốt.

Các nhà máy nhiệt điện lập phương án dự trữ nhiên liệu ứng phó trường hợp thiếu hụt nhiên liệu đầu vào do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng có liên quan đến nhà thầu nước ngoài, các đơn vị đã chủ động phối hợp với các nhà thầu để có giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cùng với việc thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tập trung mọi nỗ lực bảo đảm cung ứng điện trong diễn biến dịch bệnh phức tạp, với tinh thần tích cực chung tay cùng nhân dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, vừa qua, EVN đã chủ động, tích cực xây dựng, đề xuất một số phương án giảm giá điện hỗ trợ khách hàng tác động bởi dịch COVID-19 để báo cáo Chính phủ.

EVN cho biết trong khi chờ các cơ quan chức năng quyết định phương án giảm giá điện cụ thể thì giá bán điện cho khách hàng được thực hiện theo biểu giá hiện hành. Khi có quyết định chính thức của các cơ quan chức năng, EVN sẽ triển khai thực hiện ngay việc giảm giá điện để bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho khách hàng nhằm góp phần chung tay hỗ trợ khách hàng chịu tác động bởi dịch COVID-19.

Toàn Thắng