(Chinhphu.vn) - Sở GTVT TP. Hà Nội quyết định kể từ 0h00 ngày 18/7, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đến 37 tỉnh/thành phố và ngược lại.

Theo đó, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ các tỉnh/thành phố đến Hà Nội và ngược lại, bao gồm: Xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định. 

Cụ thể, kể từ 00hh ngày 18/7/2021, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đến 37 tỉnh/thành phố và ngược lại (trong đó có 14 tỉnh/thành phố đã tạm dừng hoạt động vận tải từ ngày 7/7), gồm các tỉnh/thành phố: Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và 33 tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên -Huế trở vào phía Nam (trừ xe hợp đồng chở chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất).

Chỉ cho phép hoạt động trở lại nếu sau 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng (theo công bố của Bộ Y tế)  hoặc đến khi có thông báo mới.

Đối với 3 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh (đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đến Hà Nội), Sở GTVT TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải, khai thác bến xe nghiêm túc chấp hành cho đến khi có thông báo mới.

Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đến các tỉnh/thành phố và ngược lại (trừ các tỉnh/thành phố đã nêu) thì dừng hoạt động khi có yêu cầu của tỉnh/thành phố khác cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại. Dừng hoạt động khi ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng (theo công bố của Bộ Y tế) nếu tỉnh đó có vận tải đường sắt hoặc đường hàng không thay thế. Chỉ cho phép hoạt động trở lại nếu sau 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng (theo công bố của Bộ Y tế) hoặc đến khi có thông báo mới.

Sở GTVT TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải, khai thác bến xe hoạt động trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, TP Hà Nội và Sở Sở Giao thông vận tải. Thanh tra Sở Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Hòa An