(Chinhphu.vn) - Tính đến hết ngày 16/7, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc giảm mức đóng bằng 0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN). BHXH các tỉnh, thành phố cũng đã hoàn tất thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 đơn vị sử dụng lao động, với 11,2 triệu lao động, số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm khoảng 4.322 tỷ đồng.

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ, đơn giản hoá thủ tục giúp người lao động, người sử dụng lao động thuận lợi khi nhận hỗ trợ. Ảnh: VGP
Giảm thời gian giải quyết hồ sơ, đơn giản hoá thủ tục, đa dạng hình thức nộp hồ sơ, tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin… là những giải pháp đang được ngành BHXH thực hiện để kịp thời đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nhanh chóng triển khai 3 chính sách lớn

Ngay sau khi Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được ban hành, BHXH Việt Nam đã nhanh chóng vào cuộc để triển khai 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành BHXH, gồm giảm mức đóng BHTNLĐ, BNN tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.

BHXH Việt Nam đã thành lập BCĐ triển khai thực Nghị quyết số 68, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong và ngoài ngành để thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động.

BHXH Việt Nam cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến trong toàn ngành, từ Trung ương đến BHXH cấp huyện để quán triệt quyết liệt, triển khai thống nhất, đồng bộ đến doanh nghiệp, người lao động một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Theo đó, BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể, phân cấp, phân quyền, chịu trách nhiệm rõ ràng trong toàn hệ thống. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23 trên tinh thần tạo điều kiện tối đa, đơn giản, cắt giảm thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, tuyệt đối không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, không đưa ra thêm yêu cầu nào khác so với quyết định của Thủ tướng Chính phủ và công văn của ngành.

Đồng thời, các đơn vị đảm bảo kinh phí chi trả cho người sử dụng lao động để kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Thực hiện ngay việc điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ BHTNLĐ, BNN. Đến ngày 16/7, BHXH đã hoàn tất các thủ tục, gửi thông báo về số tiền có được do giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) đến các đơn vị sử dụng lao động để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch COVID-19.

Địa phương khẩn trương vào cuộc

BHXH Việt Nam đã yêu cầu toàn ngành đẩy mạnh công tác truyền thông, công tác giải đáp, hỗ trợ, tư vấn để người lao động, người sử dụng lao động biết về các chính sách hỗ trợ; tăng cường công tác hướng dẫn, trả lời câu hỏi, vướng mắc liên quan.

Ngay sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH các cấp đã phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoặc văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23. BHXH các tỉnh, thành phố cũng đã ban hành văn bản gửi tới các đơn vị sử dụng lao động về thực hiện các chính sách hỗ trợ theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Tính đến hết ngày 16/7, BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn tất thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 đơn vị sử dụng lao động, với khoảng 11,2 triệu lao động, số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm vào Quỹ BHTNLĐ, BNN (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) khoảng 4.322 tỷ đồng.

Trong đó, TPHCM là địa phương có số doanh nghiệp và người lao động được hỗ trợ giảm mức đóng lớn nhất cả nước với 101.356 doanh nghiệp, tương ứng hơn 2,3 triệu người lao động được hỗ trợ, tổng số tiền hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng. Tiếp theo là Hà Nội có trên 87.000 doanh nghiệp với hơn 1,4 triệu người lao động và tổng số tiền hỗ trợ trên 640 tỷ đồng. Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh… cũng là những địa phương có số doanh nghiệp và người lao động được hỗ trợ giảm đóng rất lớn.

Tại TPHCM, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 này, BHXH Thành phố đã vào cuộc với sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn. Theo đó, để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, BHXH Thành phố điều chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ từ 2 ngày và 4 ngày xuống còn 1 ngày làm việc với các thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng, ngừng việc; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tại Hà Nội, BHXH Thành phố đã thành lập Tổ chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ. Trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, BHXH  Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất, giảm thời gian tối đa để người lao động, người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ kịp thời.

Tại tỉnh Đồng Nai, địa phương có gần 11.000 doanh nghiệp với hơn 750.000 người lao động thuộc diện hỗ trợ giảm đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN, BHXH tỉnh cũng thành lập BCĐ, bám sát các đơn vị sử dụng lao động để tư vấn, hướng dẫn. BHXH tỉnh gửi thông báo và ban hành quyết định giảm đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn với tổng số tiền hỗ trợ hơn 330 tỷ đồng.

Bên cạnh việc thực hiện chính sách giảm mức đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN, hiện nay, BHXH các tỉnh, thành phố cũng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đồng thời giải quyết chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo thẩm quyền và xác nhận các danh sách: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định.

Có thể thấy, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 là rất lớn, không chỉ là những giải pháp cấp thiết trong hiện tại, mà còn giúp người lao động và doanh nghiệp có sự hỗ trợ cần thiết để họ tiếp tục sản xuất, kinh doanh, đủ sức tự đứng vững, vượt qua các khó khăn của dịch bệnh.

Thu Cúc