(Chinhphu.vn) - Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh, cần phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả hành vi “tham nhũng vặt”; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Minh Trang

Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh những nội dung này tại hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước của LHQ về chống tham nhũng do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức ngày 14/4.

Thu hồi tài sản tham nhũng hơn 19,7 tỷ đồng

Phó Chánh Thanh tra TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hồng Ân cho biết trong 10 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện được 311 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng tại 541 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua thanh tra, đã phát hiện và chuyển cơ quan điều tra các cấp 9 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đã khởi tố 6 vụ, không khởi tố 3 vụ, kết quả xử lý hành vi tham nhũng là 2 vụ/5 người.

Qua điều tra, truy tố, xét xử, tổng số vụ án, bị can thụ lý, điều tra về tội phạm nhũng, chức vụ từ năm 2010 đến năm 2020 là 16 vụ/41 bị can,trong đó, phục hồi điều tra 1 vụ/2 bị can.

Kết quả, chuyển Viện KSND đề nghị truy tố 13 vụ/38 bị can, tạm đình chỉ 3 vụ/2 bị can và đình chỉ điều tra 1 bị can. Thu hồi tài sản tham nhũng đạt  hơn 19,7 tỷ đồng, trong đó thu từ phát hiện qua hoạt động thanh tra hơn 1,4 tỷ đồng và từ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử hơn 18,3 tỷ đồng.

Từ khi Luật Phòng chống tham nhũng được ban hành, công tác phòng chống tham nhũng của Đà Nẵng đã đạt được những kết quả tích cực trên cả hai mặt phòng và chống. Đặc biệt, trong lĩnh vực phức tạp (như đất đai), Thành phố đã ban hành và công khai các bộ thủ tục hành chính về đất đai trên cơ sở dữ liệu nền tại Trung tâm Hành chính; ban hành quy chế phối hợp rõ ràng xử lý công việc nhằm tiết kiệm thời gian. 100% hồ sơ trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được thực hiện liên thông điện tử. Từ ngày 5/8/2020, Thành phố đã đưa vào thí điểm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với 37 thủ tục về đất đai.

Việc mua sắm tài sản Nhà nước được thực hiện theo phương thức tập trung với 100% gói thầu mua sắm tài sản và trang thiết bị y tế, thực hiện phân cấp thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung khắc phục những bất cập vốn có…

Nhằm cung cấp thông tin với độ tin cậy cao, từ năm 2015, UBND Thành phố tổ chức họp báo hằng tháng, hằng quý. Việc đối thoại với doanh nghiệp được UBND Thành phố tổ chức hằng năm. Trách nhiệm giải trình của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao dân chủ, chống tham nhũng trong quá trình thực thi công vụ.

Phát hiện sớm, xử lý nghiêm

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh trong phòng chống tham nhũng, cần phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu chính quyền, cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đặt lợi ích chung, lợi ích của nhân dân lên trên để xử lý công việc khách quan hơn, chống lợi ích nhóm. Sắp tới, khi Thành phố triển khai mô hình chính quyền đô thị, vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch cấp quận, phường rất lớn, nếu người đứng đầu có tư tưởng tham nhũng thì bộ máy sẽ kéo theo.

Do vậy, các sở, ngành tập trung triển khai đầy đủ, hiệu quả quy định của Trung ương, đặt vấn đề phòng ngừa là chính, không để vi phạm rồi mới xử lý. Khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm thì chủ động yêu cầu các cơ quan liên quan tham gia xử lý.

Ngoài ra, cần phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả hành vi “tham nhũng vặt”; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; cụ thể hóa và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các cơ quan, ban, ngành phải kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng lưu ý…

Minh Trang