(Chinhphu.vn) - Hôm nay (25/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên. Hướng về sự kiện trọng đại này, nhiều cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân kỳ vọng Đại hội lần này sẽ thành công và Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến nhanh, tiến vững trong chặng đường mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Là một trong 20 đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam chia sẻ, bản thân đồng chí cũng như các đại biểu của đoàn Quảng Nam cảm thấy vinh tự, tự hào và trách nhiệm khi được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

“Tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần này, chúng tôi kỳ vọng vào thành công chung của Đại hội, các đại biểu dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn Ban chấp hành khóa mới với những người có đạo đức, có uy tín và bản lĩnh để tiếp tục lãnh đạo sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn rằng, phát huy những kết quả đạt được của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII qua t nhiệm kỳ 5 năm qua, trong Đại hội tới, nhiệm kỳ mới, Đảng sẽ tiếp tục đề ra nhiều quyết sách mới, nhất là vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung chúng tôi quan tâm”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam kỳ vọng Đảng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác xử lý tham nhũng, lãng phí để tiếp tục củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Chúng tôi cũng mong muốn Đảng sẽ đề ra những quyết sách, đường lối cụ thể thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả đại dịch COVID-19, vừa tiếp tục phát triển kinh tế đất nước có chiều hướng thuận lợi hơn trong thời gian sắp tới.

Cuối cùng, tôi cũng rất mong muốn trong giai đoạn sắp tới, Đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến những vấn đề xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trong đó xây dựng một thế hệ với những con người, cán bộ đáp ứng sự phát triển đất nước trong tình hình mới”, đồng chí bày tỏ.

Cần có những định hướng lớn cho phát triển văn hóa-con người

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Cũng nhìn từ góc độ phát triển văn hóa-con người, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, chia sẻ: Đại hội Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang mong muốn xây dựng phát triển đất nước bền vững cũng như phát triển văn hóa-con người Việt Nam một cách toàn diện. Đồng thời đây là giai đoạn then chốt của đất nước để chúng ta có thể thoát khỏi bẫy của thu nhập trung bình và hướng tới phát triển đất nước toàn diện, trong đó có phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong một giai đoạn mới, với nhiều thách thức và cả cơ hội. Chính vì thế, chúng ta cần có những định hướng lớn cho phát triển văn hóa-con người, đặc biệt là với một Dân tộc có hàng nghìn năm văn hiến như nước ta.

Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao thì việc huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa-con người, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với tầm nhìn đó, TS. Bùi Hoài Sơn nhận định, Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra nhiều quan điểm mới về phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Nếu như trước đây, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa hướng đến mục tiêu gìn giữ, lan tỏa giá trị, bản sắc dân tộc độc đáo với không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; xây dựng, phát triển văn hóa để chấn hưng sự xuống cấp về đạo đức xã hội, văn hóa được xem là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực của sự phát triển; thì hiện nay, nhận thức về văn hóa ngày càng toàn diện, sâu sắc hơn, vai trò, chức năng của văn hóa được xem xét ở nhiều chiều cạnh, góc độ với mối tương quan với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, phát triển con người. 

Do đó, TS. Bùi Hoài Sơn bày tỏ mong muốn rằng, trong giai đoạn sắp tới, Đảng và Nhà nước sẽ tập trung quan tâm nhiều hơn nữa đối với việc phát triển văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sự điều tiết cho quá trình phát triển của đất nước.

Kỳ vọng vào thời kỳ phát triển mới

GS. TSKH Nguyễn Quang Thái. Ảnh: VGP/Lê Sơn

GS.TSKH Nguyễn Quang Thái, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Việt Nam cho rằng, sau 35 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước ta không những thoát khỏi tình trạng nước nghèo vào năm 2010, mà trong 10 năm qua đã tiếp tục giành được những thắng lợi toàn diện. Chưa bao giờ Việt Nam có được vị thế, uy tín như hiện nay.

Đáng chú ý, sự thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch bệnh COVID-19 và nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 2,91% năm 2020 cho thấy sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân ta đã được huy động để phát huy tối đa nội lực, trở thành một trong 16 nền kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng “dương” trong khó khăn nhiều mặt phải đối diện.

Bày tỏ kỳ vọng về Đại hội XIII của Đảng, sự kiện diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2021 và thập niên mới, GS. Nguyễn Quang Thái mong chờ Đại hội sẽ đưa ra được những quyết sách mới, với tầm nhìn rộng mở, đưa cả dân tộc tiến lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

“Người dân không chỉ kỳ vọng vào các quyết sách cho phép khơi dậy các nguồn lực của toàn dân tộc, mà mỗi người đều đặt niềm tin vào đội ngũ cán bộ có đức, có tài, bám sát thực tiễn của đất nước và đời sống người dân để đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, tạo nên một bước ngoặt mới mà thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, chúng ta đã làm tốt điều này”, GS. Nguyễn Quang Thái bày tỏ.

Công tác cán bộ là mắt xích quan trọng

Bà Hoàng Thị Hòa, nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: VGP/Nguyên Phương

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, bà Hoàng Thị Hòa – nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, chia sẻ: Trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng minh là một đất nước thanh bình, thân thiện, mến khách và phát triển khá với chỉ số tăng trưởng ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực bao gồm cả phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, ngay cả trong bối cảnh toàn cầu đang phải hứng chịu cú sốc lớn bởi đại dịch COVID-19 cũng như đất nước vừa trải qua nhiều mất mát cả về vật chất và tinh thần do thiên tai, bão lũ. Thực tế này đã nói lên khả năng “chiến đấu” kiên cường và bản lĩnh vững vàng của người Việt Nam cũng như tài năng chèo lái của bộ máy lãnh đạo đất nước mà hạt nhân là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo bà Hoàng Thị Hòa, một trong những yếu tố làm nên thành công của Việt Nam, chính là “công tác cán bộ”. Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đã khẳng định, cán bộ là cơ sở của mọi vấn đề. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam nhấn mạnh rằng, công tác cán bộ “không chỉ là khâu then chốt của công tác xây dựng đảng, mà còn là mắt xích quan trọng trong mọi hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.

Công tác cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp...

Khẳng định mục tiêu chính của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới là đưa đất nước lên một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn trỗi dậy thực sự của Việt Nam, tiếp nối ngay sau thời kỳ “đổi mới” quy mô lớn, bắt đầu từ năm 1986, bà Hoàng Thị Hòa cho rằng, để thực hiện mục tiêu cao cả này, trước mắt Đảng phải lãnh đạo cả hệ thống chính trị tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19. Đây là cuộc chiến đấu cam go, phức tạp và gay cấn nên nếu thất bại thì không thể thực hiện bất kỳ mục tiêu nào khác! Thứ hai, tiếp tục thực các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội song song với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham những lãng phí có hiệu quả.

“Tóm lại, phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, bà Hòa nói.

Tiếp tục chăm lo, phát triển thế hệ trẻ

Chị Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Bí thư Huyện đoàn Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ảnh: VGP/Thế Phong

Trong khi đó, với góc nhìn của một người trẻ, chị Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Bí thư Huyện đoàn Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, cho biết, những ngày qua, Huyện đoàn Đồng Xuân đã tập trung tuyên truyền, thông tin đến thanh thiếu nhi trong toàn huyện về sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thông qua đó tiếp tục giáo dục lý tưởng cách mạng và nâng cao tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chị Huỳnh Thị Hồng Hạnh cho biết, tuổi trẻ huyện Đồng Xuân rất kỳ vọng từ Đại hội XIII lần này, Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách trong chăm lo, phát triển thế hệ trẻ; tạo điều kiện thuận lợi hơn để tuổi trẻ được dấng thân, được cống hiến sức lực và trí tuệ cho Đảng, cho đất nước và cho Nhân dân. Cùng với đó, những định hướng mới trong công tác đoàn, hội, đội sẽ tiếp tục có những bức phá và thành công hơn, nhất là tại địa bàn nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Đồng Xuân.

Chị Hạnh cũng kỳ vọng, tại Đại hội XIII của Đảng lần này, Đảng sẽ tiếp tục tin trưởng giao nhiệm vụ và bầu vào các vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước những đảng viên trẻ, có đạo đức, năng lực công tác để góp phần chèo lái, đưa con thuyền Việt Nam tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, trở lực tiến mạnh, tiến nhanh, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời.

Nhóm PV