(Chinhphu.vn) - Trong 25 nghị quyết quan trọng vừa được các đại biểu thông qua tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII có nhiều nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách, là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp. Ảnh: Báo Phú Yên
Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 11/8, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 25 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đó là:

Nghị quyết Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Phú Yên năm 2022;

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021;

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Phú Yên;

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh;

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tây Hòa;

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây mới cầu Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân;

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh tuyến ĐT.650;

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án kè chống xói lở Đầm Cù Mông (giai đoạn 2), thị xã Sông Cầu;

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án kè chống xói lở ven bờ biển Xóm Rớ, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa (giai đoạn 3);

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Hậu Đức (hồ chứa nước Đồng Ngang), xã An Hiệp, huyện Tuy An;

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn kè chống xói lở bờ hữu sông Bàn Thạch kết hợp với đường giao thông, đoạn từ cầu Bàn Thạch đi cầu Bến Lớn;

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh;

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Trạm kiểm soát biên phòng Nhơn Hội, Đồn Biên phòng An Hải (348) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên (nguồn vốn do tỉnh quản lý);

Nghị quyết phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách địa phương tỉnh năm 2019;

Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi giải thưởng báo chí tỉnh;

Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025;

Nghị quyết quy định chi tiết một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh;

Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh;

Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh;

Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh;

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh quy định bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh;

Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 14/9/2012 và Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức;

Nghị quyết về thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh./.