(Chinhphu.vn) - Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu người dân trở về quê, thăm thân dịp trước Tết Tân Sửu 2021, công ty tổ chức chạy tăng cường các đoàn tàu khách từ ga Sài Gòn đi các ga trong khu đoạn Bình Định - Huế. Các đoàn tàu đều xuất phát ga Sài Gòn ngày 10/2/2021.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tuyến Sài Gòn - Huế, chạy tàu SE38 xuất phát lúc 9h20, đến ga Huế lúc 9h05 hôm sau. Các ga đón, trả khách gồm: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Bình Thuận, Nha Trang, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế.

Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, chạy tàu D2 xuất phát lúc 12h25, đến ga Đà Nẵng lúc 7h19 hôm sau. Các ga đón, trả khách gồm: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà Nẵng.

Tuyến Sài Gòn - Tam Kỳ, chạy tàu STK2 xuất phát lúc 16h10, đến ga Tam Kỳ (Quảng Nam) lúc 11h09 hôm sau. Các ga đón, trả khách gồm: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ.

Tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi, chạy tàu SQ2 xuất phát lúc 21h10, đến ga Quảng Ngãi lúc 15h00 hôm sau. Các ga đón, trả khách gồm: Sài Gòn, Biên Hòa, Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi.

Tuyến Sài Gòn - Diêu Trì, chạy tàu SD2 xuất phát lúc 22h25, đến ga Diêu Trì (Bình Định) lúc 11h04 hôm sau. Các ga đón, trả khách gồm: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang, Tuy Hòa, Diêu Trì.

TT