(Chinhphu.vn) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức phát động “Chiến dịch thi đua 300 ngày đêm” nhằm hoàn thành các mục tiêu tiến độ năm 2014 trên công trường Nhà máy Thủy điện Lai Châu.
 Các đơn vị tham gia xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu ký kết thi đua hoàn thành tốt tiến độ
Theo Ban chỉ đạo Phong trào thi đua liên kết trên công trường Nhà máy Thủy điện Lai Châu, năm 2013, hơn 6.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường xây dựng Nhà máy đã thực hiện được nhiều công việc.

Cụ thể: Đào được 620.000m3 đất đá; đổ 1,02 triệu m3 bê tông đầm lăn; 369.000m3 bê tông thường; lắp đặt 3.400 tấn thiết bị cơ khí thủy công (đạt 100%); việc thi công đảm bảo tiến độ chống lũ năm 2013 đã hoàn thành; công tác an toàn vệ sinh lao động được thực hiện tốt.

Không chỉ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, các đơn vị tham gia xây dựng Nhà máy cũng đã chủ động  phát động các phòng trào thi đua của mình. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Sông Đà 5, Sông Đà 10, Sông Đà 7.04… đã chủ động phát động các phong trào thi đua như “35 ngày đêm” vì mục tiêu hoàn thành đổ bê tông đầm lăn khối C2 đập dâng công trình thủy điện; “Chiến dịch thi đua 105 ngày đêm” đạt 1 triệu m3 bê tông đầm lăn; “Chiến dịch thi đua 41 ngày đêm” hoàn thành hạng mục công trình xả lũ-lỗ xả sâu đợt 1 và đợt 2…

Trong năm 2014, tổng khối lượng thực hiện của thủy điện Lai Châu gồm các phần việc chính: Đắp đất đá đê quây ngăn kênh: 725.000m3; khai thác đá: 878.000 m3; bê tông thường các loại: 480.000m3; bê tông đầm lăn: 455.000m3; khoan phụt và khoan thoát nước: 32.000m; lắp đặt thiết bị: 7.300 tấn.

Để phong trào thi đua đạt các mục tiêu nói trên, Ban chỉ đạo phong trào thi đua liên kết trên công trường Thủy điện Lai Châu đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia xây dựng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi “Chiến dịch thi đua 300 ngày đêm” này.

Theo đó, công nhân viên lao động trên công trường đoàn kết, tương trợ giúp đỡ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên công trường.

Công đoàn các cấp phối hợp với bộ phận chuyên môn chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân lao động, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho công nhân trên công trường. Các đơn vị thường xuyên phát động các đợt thi đua ngắn ngày, tăng cường, theo dõi đôn đốc, kiểm tra chỉ tiêu thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thường xuyên và đột xuất.

Thái Kim