(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 là 56.000 tỷ đồng cho các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Năm 2010, vốn trái phiếu cho ngành Giao thông là lớn nhất với 28.000 tỷ đồng

Năm 2010, vốn trái phiếu Chính phủ là 56.000 tỷ đồng. Trong đó, bố trí vốn cho 5 Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công an là 20.200 tỷ đồng; giao cho 63 tỉnh, thành là 35.800 tỷ đồng.

Số vốn dành cho giao thông là 28.000 tỷ đồng, thủy lợi 13.600 tỷ đồng, y tế 5.600 tỷ đồng, kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên là 4.500 tỷ đồng, ký túc xá sinh viên là 2.000 tỷ đồng và di dân tái định cư thủy điện Sơn La 1.500 tỷ đồng.

Thủ tướng cũng chỉ rõ những công trình, dự án sử dụng số vốn trái phiếu Chính phủ tại Quyết định số 1297/QĐ-TTg Quyết định số 1308/QĐ-TTg  ngày 20/8/2009 được tiếp tục sử dụng đến hết 31/12/2010. Tại 2 Quyết định này, Thủ tướng đã bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho ngành Giao thông vận tải: 8.600 tỷ đồng; ngành Thủy lợi 4.400 tỷ đồng; các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện và các bệnh viện tuyến tỉnh theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội 2.000 tỷ đồng; các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên 1.500 tỷ đồng và các dự án ký túc xá sinh viên 3.500 tỷ đồng.

Giao vốn cho từng tỉnh, thành thực hiện chương trình kiên cố trường lớp học

Thủ tướng cũng quyết định thu hồi toàn bộ các khoản vốn trái phiếu Chính phủ đã ứng trước đây và yêu cầu việc giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 cho các Bộ, địa phương theo nguyên tắc không ghi vốn cụ thể của từng dự án đối với các dự án giao thông, thủy lợi, xây dựng ký túc xá sinh viên mà chỉ giao cho các Bộ, ngành tổng số vốn và danh mục các dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ.

Đối với các dự án do Bộ Y tế quản lý và các dự án y tế tuyến huyện thì giao tổng số vốn và danh mục các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, đồng thời cũng không ghi kế hoạch cụ thể của từng dự án. Các dự án bệnh viện tuyến tỉnh giao danh mục và chi tiết vốn tới từng dự án.

Nếu là dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên thì giao tổng số vốn cho từng tỉnh, thành. Riêng danh mục dự án ký túc xá sinh viên của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an thì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thông báo cho 2 thành phố và Bộ Công an thực hiện.

Ưu tiên giải ngân vốn cho những công trình cấp bách

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ tiến độ giải ngân để huy động vốn trái phiếu Chính phủ đáp ứng nhu cầu đầu tư của các công trình, dự án, không để tồn đọng, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã huy động.

Các Bộ, ngành, địa phương được nhận nguồn vốn trái phiếu phải tập trung vốn cho các công trình, dự án hoàn thành năm 2010, 2011 và các dự án có khối lượng thực hiện lớn và giải ngân nhanh; các công trình cấp bách; các công trình giao thông thủy lợi, trong đó đặc biệt ưu tiên cho các công trình thủy lợi miền núi, đường ô tô tới trung tâm xã.

Trái phiếu Chính phủ năm 2010 cũng đặc biệt ưu tiên bố trí vốn cho những dự án giáo dục, y tế, thủy lợi, nông nghiệp, nông thôn và 62 huyện  nghèo. Đối với dự án giao thông, thủy lợi theo danh mục của Quyết định 171/QĐ-TTg về phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010 thì được phép bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cao hơn tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ đã được cấp, nhưng không được vượt tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, cương quyết không bố trí vốn cho các dự án chưa có quyết định đầu tư, chưa đủ thủ tục khởi công trong năm 2010. Rà soát, loại bỏ các dự án đã có trong danh mục đầu tư theo Quyết định 171/QĐ-TTg nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định đầu tư hoặc không có điều kiện để triển khai.

Các Bộ, địa phương phải phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho từng công trình, dự án trước ngày 31/1/2010 và trước ngày 30/9/2010 phải hoàn thành điều chuyển vốn trong nội bộ giữa các dự án không có khả năng thực hiện hoặc giải ngân thấp sang các dự án có khối lượng thực hiện cao, giải ngân nhanh nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Minh Đức