(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa có Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (XDCT) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư XDCT tại các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

 

 Quản lý chi phí đầu tư XDCT tốt, sẽ có những công trình chất lượng và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, chống thất thoát nguồn vốn.

Về nguyên tắc, quản lý chi phí đầu tư XDCT phải đảm bảo mục tiêu, hiệu quả của dự án. Tổng mức đầu tư, dự toán XDCT phải được dự tính theo đúng phương pháp. Chủ đầu tư XDCT chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Nội dung của Nghị định gồm 9 chương, 35 Điều nêu trên đề cập đầy đủ về nội dung quản lý chi phí đầu tư XDCT, cụ thể là quy định về đối tượng áp dụng; tổng mức đầu tư; dự toán XDCT; định mức xây dựng và giá XDCT; điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu trong quản lý chi phí XDCT...

Cá nhân độc lập tư vấn quản lý chi phí phải đăng ký kinh doanh hoạt động

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi thực hiện tư vấn các công việc chi phí quản lý phải có đủ điều kiện năng lực lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; đánh giá hiệu quả dự án đầu tư XDCT; đo, bóc khối lượng công trình; lập, thẩm tra dự toán XDCT; kiểm soát chi phí XDCT...

Tổ chức tư vấn quản lý chi phí hạng 1 (được thực hiện tư vấn các nhóm dự án quan trọng quốc gia, nhóm A,B,C và các công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật) phải có ít nhất 5 cá nhân thuộc tổ chức có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

Tổ chức tư vấn quản lý chi phí hạng 2 (được thực hiện như tổ chức hạng 1 trừ công việc lập tổng mức đầu tư, đánh giá hiệu quả công trình và kiểm soát chi phí công trình đối với dự án quan trọng quốc gia) phải có ít nhất 3 cá nhân có chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng 2 hoặc 1 cá nhân có chứng chỉ hạng 1.

Năng lực của các tổ chức tư vấn quản lý chi phí được thể hiện theo 2 hạng và được xác định trên cơ sở số lượng cá nhân có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng thuộc tổ chức. Năng lực cá nhân tham gia tư vấn được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng. Chứng chỉ này do Giám đốc Sở Xây dựng có quyền cấp.

Nghị định mới này sẽ bãi bỏ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007.

Đáng chú ý là so với quy định cũ về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí, Nghị định mới nêu rõ việc cá nhân để được được phép hoạt động độc lập về tư vấn trong lĩnh vực này thì phải có đủ 2 điều kiện: có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng và có đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn (quy định cũ chỉ nêu yêu cầu có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng).

Thực tế thời gian qua, việc triển khai các quy định liên quan đến điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí còn có vướng mắc, chưa rõ ràng. Cổng TTĐT Chính phủ cũng đã nhận được khá nhiều thắc mắc của các đơn vị xây dựng và người đọc đề nghị được hướng dẫn thực thi chính sách này.

Bởi vậy, với quy định cụ thể rằng: "Cá nhân có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng nhưng không đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn quản lý chi phí theo quy định của pháp luật được thực hiện các công việc quản lý chi phí nhưng không được ký các báo cáo, kết quả thẩm tra các công việc quản lý chi phí..." (khoản 4 Điều 22), có thể thấy văn bản mới ban hành đã góp phần giải quyết các vướng mắc đặt ra, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong mọi công đoạn của quá trình đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định mới có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2010.

Mai Hương
(Nguồn: Nghị định số 112/2009/NĐ-CP)