(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo về việc khiếu nại, phản ánh của 13 doanh nghiệp tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, Hội Luật gia Việt Nam có Văn bản số 385/HLGVN ngày 18/11/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ chuyển đơn của 13 doanh nghiệp khiếu nại, phản ánh một số nội dung liên quan đến việc Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty ô tô 1-5.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Văn phòng Chính phủ chuyển Văn bản số 385/HLGVN ngày 18/11/2019 của Hội Luật gia kèm theo đơn của doanh nghiệp đến UBND thành phố Hà Nội để kiểm tra xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời các doanh nghiệp và báo cáo kết quả giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ.

Chí Kiên