(Chinhphu.vn) - Trong giai đoạn 2018 - 2020, Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và nguồn nhân lực có tay nghề cao tại các cơ sở dạy nghề trong Quân đội đến năm 2020" sẽ đào tạo từ 7000 đến 8000 nhân lực có tay nghề cao hằng năm.

 

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và nguồn nhân lực có tay nghề cao tại các cơ sở dạy nghề trong Quân đội đến năm 2020".

Mục tiêu của Đề án là nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao tập trung vào các nhóm nghề: công nghệ ô tô, điện tử, cơ điện tử, cơ khí chính xác, công nghệ hóa học cho các đơn vị kinh tế quốc phòng, cho xuất khẩu lao động và theo nhu cầu của xã hội.

Cụ thể, trong giai đoạn 2014 - 2017, hằng năm Đề án sẽ đào tạo nghề cho 60-65% bộ đội xuất ngũ và đào tạo từ 5000 đến 6000 nhân lực có tay nghề cao. Trong giai đoạn 2018 - 2020, hằng năm đào tạo nghề cho 65-70% bộ đội xuất ngũ và từ 7000 đến 8000 nhân lực có tay nghề cao.

Để đạt mục tiêu trên, Đề án đưa ra giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bộ đội xuất ngũ và của xã hội về đào tạo nghề trong Quân đội; quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề trong Quân đội; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề; phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; tăng cường công tác kiểm định chất lượng dạy nghề; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường liên kết, phối hợp, đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa các cơ sở dạy nghề trong Quân đội.

Phương Nhi