(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1346/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Văn Hai, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

Đồng thời, tại Quyết định 1345/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đình Trung để nhận nhiệm vụ mới.

Hoàng Diên