(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong quý I/2014 và hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương thực hiện.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông, tin tại Thông báo số 42/TB-VPCP.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai việc thu thập, bổ sung thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên cơ sở sơ kết quả điều tra thí điểm tại 5 tỉnh: Hà Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Hậu Giang vào tháng 6/2014. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc trong năm 2014.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn kỹ thuật lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng kế hoạch, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và thân nhân tại các địa phương.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo các cơ sở giám định gene triển khai Dự án nâng cấp các cơ sở giám định, bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, thống nhất về công nghệ, các tiêu chuẩn kỹ thuật và kết quả giám định.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những thông tin khác phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ,  xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương điều chỉnh, phân bổ kinh phí trực tiếp cho 3 cơ quan để nâng cấp 3 cơ sở giám định gene, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nếu vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ cho các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan truyền thông để xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tránh việc lợi dụng thông tin này vào mục đích không lành mạnh.

Phan Hiển

Từ khóa: liệt sĩ , tìm kiếm , hài cốt