(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận là địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Chính phủ về quy hoạch xây dựng 02 nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc thực hiện một số cơ chế đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023.

Tuy nhiên, do Nghị quyết số 115/NQ-CP nêu trên được ban hành sau khi Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nên nhiều cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa được triển khai. Do vậy, cần thiết có sự hỗ trợ của Trung ương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho tỉnh Ninh Thuận nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026 đã đề ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn từ nguồn kết dư hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai đầu tư nút giao kết nối đường Tỉnh lộ 709 với cao tốc Bắc Nam (đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo) thuộc huyện Thuận Nam trong giai đoạn 1 đồng bộ với Dự án cao tốc Bắc Nam (đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo) giai đoạn 1 hoàn thành trong năm 2022. Vì nút giao thông trên rất cần thiết nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả kết nối giao thông giữa tuyến đường cao tốc Bắc Nam đến Cảng biển nước sâu Cà Ná và khu kinh tế phía Nam của tỉnh Ninh Thuận.

Về đề nghị bổ sung quy hoạch cảng hàng không dân dụng Thành Sơn (sân bay lưỡng dụng) vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí trước đây quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 và hỗ trợ ngoài số vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Ninh Thuận theo tiêu chí trong giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Đề án trên cơ sở sử dụng hiệu quả khu đất đã quy hoạch 02 Nhà máy điện hạt nhân vào mục đích chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân như giao thông, thủy lợi... và xây dựng các công trình kinh tế - xã hội khác, nhưng phải đảm bảo khi cần thiết thì vẫn có thể bố trí khu đất này cho các công trình quan trọng quốc gia.

Về hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác cho Tỉnh ngoài số vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương phân bổ cho Tỉnh theo tiêu chí quy định trong giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc vận dụng cơ chế đặc thù đối với chủ trương thành lập Khu công nghiệp Cà Ná. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định hồ sơ Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về hỗ trợ vốn đối ứng ngân sách Trung ương cho các dự án ODA, hỗ trợ vốn đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp như quy định đối với các tỉnh Tây Nguyên theo Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ cơ quan liên quan xem xét đề xuất hỗ trợ cho Tỉnh ngoài số vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương phân bổ cho Tỉnh theo tiêu chí quy định trong giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định; giao Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiêp từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 cho các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (trong đó có tỉnh Ninh Thuận) theo hướng hỗ trợ các dự án Cụm công nghiệp mới.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đồng ý nguyên tắc hỗ trợ vốn đầu tư các dự án quan trọng cấp bách của Tỉnh (đường vành đai phía Bắc; đường vành đai phía Đông Nam; nâng cấp mở rộng đường 21/8; đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; đường Văn Lâm - Sơn Hải; hạ tầng khu du lịch Vĩnh Hy, Dự án liên thông từ hồ Tân Giang đến hồ Sông Biêu...); giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư công trung hạn và các nguồn vốn khác ngoài số vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh theo tiêu chí quy định trong giai đoạn 2021-2026, đảm bảo đầu tư hoàn thành các dự án theo tiến độ được duyệt…

Vũ Phương Nhi