(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi, bổ sung một số ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính thay ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Thành Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thay ông Nguyễn Văn Cư, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam làm Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thay ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thay ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ông Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương thay ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thay ông Trịnh Huy Quách, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã chuyển công tác.

Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển có 30 thành viên do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển được thành lập theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22/6/2006. Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bước triển khai cụ thể thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện Đề án tổng thể, đề xuất ra những sáng kiến, nội dung mới và tìm nguồn lực nhằm thúc đẩy việc hoàn thành mục tiêu, nội dung của công tác điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Hoàng Diên